Erkenning kind en naam kiezen

Als je niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kan je een kind erkennen. Je kan dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. Dit doe je bij de gemeente. 

Maak online een afspraak (gratis)

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan word je automatisch de wettelijke ouder. Anders kan je het kind erkennen bij de gemeente. Je wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Je kan een kind al vóór de geboorte erkennen.

Niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap

Ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder. Als je als vader of duomoeder het kind erkent, kan je kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die je voor het 1e kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Ouderlijk gezag

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Tot 1 januari 2023 krijg je bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag.

Let op! Erken je als ongehuwde of niet-geregistreerde partner na 1 januari 2023 een kind? Dan krijg je automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn: 

 • Je bent 16 jaar of ouder.
 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als je onder curatele staat, dan heb je toestemming nodig van de rechter.
 • Als je door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kan je het kind niet erkennen.
 • Je kan geen overleden kind erkennen.
 • Als je de biologische vader bent, dan kan je de erkenning later niet ongedaan maken.

Aanpak

 • Maak een afspraak bij de gemeente. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak (gratis) met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000
  • Let op: in de onderstaande gevallen vragen wij jou eerst met ons te bellen voordat je een afspraak maakt. Het kan namelijk zijn dat er meer documenten nodig zijn.  
   • Als je een andere nationaliteit hebt dan de Nederlandse.
   • Als jij of de moeder, niet of maar kort in Nederland woont.
   • Als jullie allebei of 1 van beiden in het buitenland is geboren en je nooit eerder jouw geboorteakte bij de gemeente hebt laten zien.
 • Bij de erkenning van het 1e kind moeten de vader en moeder aanwezig zijn. Je neemt een geldig identiteitsbewijs van vader en moeder mee. Je laat weten welke achternaam je kiest voor het kind. De naamskeuze kan je vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Vanaf 1 januari 2024 mag het 1e kind een dubbele achternaam krijgen. Is jouw 1e kind geboren na 31 december 2015? Dan kan je alsnog voor de dubbele achternaam kiezen. Volgende gezamenlijke kinderen krijgen dezelfde achternaam als het 1e kind.
 • Bij een volgend kind is een schriftelijke toestemming van de moeder nodig als zij niet aanwezig is. Je kan hiervoor het formulier Toestemming moeder voor erkenning (pdf) downloaden en invullen.
 • Erken je jouw kind vóór de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat je krijgt na de erkenning. Dit heb je nodig bij de geboorteaangifte.
 • Is jouw kind 12 jaar of ouder? Dan moet jouw kind ook toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente. Of door schriftelijk toestemming te geven.

Kosten

Een kind erkennen en naam kiezen zijn gratis.

Beroep

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van het kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.