Achternaam voor jouw kind kiezen

Krijg je een 1e kind? Dan kan je bij de geboorteaangifte of vóór de geboorte bij de gemeente aangeven welke achternaam jouw kind krijgt. Jouw achternaam of die van jouw partner.

Bel voor een afspraak (gratis)

Volgende kinderen

Je kan alleen bij jouw 1e kind de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als jouw 1e kind. Het maakt hierbij niet uit of het 1e kind is geboren, erkend, geadopteerd of dat sprake is van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Geen naamskeuze

Doe je geen naamskeuze? Dan bepaalt het feit of je wel of niet getrouwd bent de achternaam van jouw kind:

  • Ben je getrouwd? Dan krijgt jouw kind bij de geboorteaangifte de achternaam van de vader.
  • Ben je getrouwd en wil je dat jouw kind de achternaam van de moeder krijgt? De vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Ben je niet getrouwd? Dan krijgt jouw kind de achternaam van de moeder. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
  • Ben je niet getrouwd en wil je dat jouw kind de achternaam van de vader krijgt? De vader moet het kind dan erkennen, waarbij de vader en moeder een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Bepaal je de naamskeuze bij erkenning van jouw kind? Deze keuze wordt vastgelegd in de akte van erkenning.

Aanpak

Zo geef je aan welke achternaam jouw kind krijgt: 

  • Maak een afspraak (gratis) bij de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.
  • Jij en jouw partner moeten beide langskomen met een geldig identiteitsbewijs.

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. Je kan daarom het best al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.