Aangifte adoptie

Als je een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen jou en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Nederlands kind adopteren

Wil je een Nederlands kind adopteren? Bijvoorbeeld het kind van jouw huidige partner? Neem dan contact op met een advocaat. Die helpt jou met de adoptie. De advocaat stuurt jouw verzoek naar de rechtbank. Kijk voor meer informatie over de procedure op rechtspraak.nl. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de gemeente automatisch bericht van de griffier van de rechtbank.

Je moet jouw adoptiekind inschrijven op jouw adres. Kijk op onze pagina Verhuizen binnen Nederland wat je moet doen om jouw kind op jouw adres in te schrijven.

Buitenlands kind adopteren

Op dit moment is alleen adoptie mogelijk uit de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Wil je een buitenlands kind adopteren? Neem dan voor voorlichting, voorbereiding en nazorg contact op met Stichting adoptievoorzieningen via Stichting Fiom.

Je moet jouw adoptiekind binnen 5 dagen na aankomst in laten schrijven bij de gemeente. Kijk op onze pagina 1e inschrijving in Nederland wat je moet doen om jouw kind in te schrijven bij de gemeente.