Bedrijfsafval

Bedrijven en organisaties moeten zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. Deze eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat je inlevert. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Je kan jouw afval zelf afvoeren. Ook kan je een contract afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker.

Aanpak

Wil je een contract afsluiten met een erkend inzamelbedrijf? Erkende inzamelaars vind je op de VIHB-lijst van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Je moet het volgende laten weten:

  • het soort afval;
  • de gemiddelde hoeveelheid van het afval;
  • hoe vaak het afval ingezameld moet worden.