Vragen en antwoorden over het scheiden van ons afval

In onze gemeente willen we in alle woonplaatsen dezelfde regels voor het inzamelen van huisafval. Ook willen we de komende 4 jaar meer herbruikbare grondstoffen uit het restafval halen: niet 50% maar 70%. Zo kunnen we meer hergebruiken en verminderen we het restafval. De gemeenteraad stelde het uitvoeringsplan hierover op dinsdag 24 november 2020 vast. Maar wat betekent dat dan voor het inzamelen van afval aan huis, bij jouw in de straat, wijk en dorp? En voor de afvalstoffenheffing, dus de kosten die jij betaalt? In het overzicht van vragen en antwoorden hebben we dit voor jou op een rijtje gezet.

Hoe worden alle plannen in alle woonplaatsen ingevoerd?

We doen dit telkens wijk voor wijk. Waar de ervaringen van de ene wijk input zijn voor het uitvoeren in de volgende wijk. Zo leren we in het hele project van alle wijken uit onze woonplaatsen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Dus niet in 1x in heel de gemeente iets implementeren.
Planning: het hele project duurt tot 2025. In 2021 is gestart met aanpassingen om de situatie in de woonplaatsen gelijk te trekken. Hieronder vallen ook de verschillen in de regels voor het scheiden van plastic.

Krijg ik straks een extra minicontainer voor oud papier en karton (OPK)?

Er komt een extra minicontainer voor het inzamelen van OPK. Met de mogelijkheid om na de testfase van 6 maanden deze terug te geven.
Planning: in de 2e helft van september 2023 worden de nieuwe minicontainers thuis geleverd. Eind september 2023 begint Meerlanden met het inzamelen van OPK in de nieuwe minicontainers.

Gaan we straks plastic, blik en drinkpakken (PBD) met zakken inzamelen?

Het plan is om dit te doen met zakken die aan lichtmasten bevestigd kunnen worden. We laten je voor de start weten waar je die gratis zakken op kan halen in jouw wijk. Zodat we ongeveer eens per 3 weken dit afval kunnen ophalen. Naast het ophalen van de plastic zakken blijven de verzamelcontainers voor PBD in gebruik.
Planning: vanaf 13 maart 2023 zamelt Meerlanden voor het eerst de zakken in, in de wijken De Grashoek en de Prinsessenbuurt. De rest van de gemeente volgt in september 2023.

Wordt mijn minicontainer voor restafval straks minder geleegd?

Op het moment dat we apart plastic en papier gaan inzamelen, zal je zien dat plastic al die tijd een groot deel van jouw minicontainer vulde en dat er ook minder papier in jouw minicontainer voor restafval verdwijnt. Daarom gaan we minder vaak jouw minicontainer voor restafval legen. Het uitgangspunt is om naar 1x in de 3 weken te gaan. Of minder vaak ophalen van de restafvalcontainer mogelijk is, wordt getoetst nadat we weten wat het effect is van het ophalen van plastic via de zakken. De introductie van het ophalen van plastic met zakken staat gepland voor september 2023. Vervolgens wordt gekeken naar hoe vaak het restafval wordt opgehaald.​​​​

Hoe kunnen we straks meer oud papier en karton (OPK) wegbrengen zonder dat verzamelcontainers vol zijn?

We zorgen voor 100 extra verzamelcontainers om OPK in te zamelen bij laag- en hoogbouw.
Planning: de komende jaren wordt onderzocht waar al deze papiercontainers geplaatst kunnen worden. De plaatsing staat gepland voor 2024.

Hoe gaan we extra GFT inzamelen bij hoogbouw?

In 2022 onderzoeken we op welke locaties we bij hoogbouw bovengrondse verzamelcontainers voor GFT kunnen plaatsen en in 2022 krijgen inwoners van hoogbouw een groen keukenemmertje om hiermee GFT in te zamelen.
Planning: in 2022 wordt gestart met het onderzoeken waar deze verzamelcontainers geplaatst kunnen worden. Zodra locaties zijn gevonden worden de verzamelcontainers zo snel mogelijk geplaatst.​​​

Stijgen de kosten van mijn afvalstoffenheffing straks door al deze acties?

De gemeente maakt geen winst met het innen van afvalstoffenheffing. Wat we innen moet de kosten die we met elkaar maken dekken. Alle acties die uit dit uitvoeringsplan komen, zorgen niet gelijk voor een hogere afvalstoffenheffing.

Maar afval afvoeren en verwerken wordt steeds duurder. De overheid gaat de belasting op restafval ook verhogen. Dat willen we onder controle houden met elkaar. Des te meer restafval des te hoger de kosten. Dus des te beter we scheiden en des te zuiverder onze grondstoffen zijn des te minder kosten. Maar het kost nog steeds geld.

Als gemeente hebben we ook niet overal invloed op. Het kan bijvoorbeeld dat grondstoffen die we inzamelen de komende jaren minder geld opleveren.

Verandert er iets aan de milieuparkjes in de wijken?

In de woonplaatsen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk willen we dat inwoners bij alle milieuparkjes dezelfde soorten grondstoffen kunnen brengen. Dit wordt de komende 2 jaar bekeken en in 2023 beginnen we hier mee met uitvoeren en aanpassingen aanbrengen.

Kan ik straks mijn luiers en/of incontentiematieraal apart inzamelen?

Er wordt bekeken of het technisch mogelijk is om luiers te recyclen en of er in onze gemeente behoefte is bij inwoners om deze grondstof apart aan te bieden bijvoorbeeld in een speciale container.
Planning: apart inzamelen van luiers staat gepland in 2024. In de tussentijd onderzoeken we waar de luiers verwerkt kunnen worden en hoe de inzameling en afvoer geregeld moeten worden.

Kan ik straks bij recyclezuilen ook verschillende soorten grondstoffen aanbieden voor recycling zoals mobiele telefoons, lampen en batterijen?

In oktober 2022 zijn er 11 recyclezuilen in de gemeente geplaatst. Je vindt deze zuilen op de volgende locaties:

Noordwijk

 • Boechorsthof
 • Raadhuisstraat
 • Bonnikeplein
 • Jan Kroonsplein
 • Prins Bernardstraat
 • Wantveld
 • Rederijkersplein

Noordwijkerhout

 • Van Iersellaan/Viaductweg
 • Pilarenlaan
 • De Brink

De Zilk

 • Zilkerduinweg

Kijk voor meer informatie op onze pagina Inzamelstations kleine recyclebare producten.

Blijven we gratis grof huisvuil ophalen in de woonplaats Noordwijk?

Je kan gratis grofvuil wegbrengen naar de milieustraten in Noordwijkerhout en Katwijk. Voor het laten ophalen van grofvuil betaal je vanaf 1 januari 2022, als je daarvan gebruikt maakt. Kijk voor meer informatie op onze pagina Grofvuil.

Hoe gaan we over al deze plannen communiceren en mogen inwoners hier nog over meepraten?

De communicatie verloopt via de gebruikelijke communicatiemiddelen van de gemeente. Indien nodig worden inwoners natuurlijk per brief van een nieuwe situatie op de hoogte gebracht. Bijvoorbeeld het krijgen van een nieuwe extra minicontainer wordt in een inwonersbrief toegelicht.

Waar kan ik alle achterliggende stukken bekijken?