Grofvuil

Grofvuil is afval, dat te groot of zwaar is om in jouw minicontainer of verzamelcontainer aan te bieden. Door grofvuil gescheiden aan te bieden, kan het grootste deel goed gerecycled worden.

Aanpak

Grofvuil kan je aanbieden op de volgende manieren:

  • Gratis inleveren bij de milieustraten in Katwijk en Noordwijkerhout. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraten. Voor de milieustraat in Noordwijkerhout neem je naast de milieupas ook een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Gratis huishoudelijke spullen, die nog schoon en bruikbaar zijn, wegbrengen naar een kringloopwinkel.
  • Op laten halen door Meerlanden. Het ophalen van oud ijzer, elektrische apparaten en matrassen is gratis. Aan het ophalen van ander grofvuil zijn per afspraak kosten verbonden. Kijk op meerlanden.nl voor de kosten en hoe je een ophaalafspraak maakt.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl.