Wethouder

Tijdens het constituerend beraad op 22 november 2023 is de precieze werkverdeling vastgelegd in B&W.

Portefeuille

Wethouder Bouwen, Wonen, Grondbedrijf en Omgevingswet

  • Bouwen, wonen en toezicht
  • Grondbedrijf
  • Omgevingswet en omgevingsvisie
  • Asiel en migratie