J.C.P. (Jaap) de Moor

Fractie

Lijst de Moor, fractievoorzitter

Nevenfuncties onbezoldigd

  • Voorzitter examencommissie Northgo College
  • Functionaris gegevensbescherming Northgo College

Contactgegevens

Emailadres:                         j.demoor@raadnoordwijk.nl       

Even voorstellen

Al sinds ik ‘mijn meissie’ heb leren kennen in 1969, kom en vertoef ik in onze mooie gemeente. Daarbij veel waardering voor onze mooie dorpen en de folklore, zoals het Carnaval, de Bloemencorso, de Oranjefeesten of de kermissen.

Mijn favoriete plek in de gemeente Noordwijk

De Amsterdamse Waterleidingduinen in De Zilk, het muurtje rond de Witte Kerk en de Voorstraat in Noordwijk Binnen.

Ik ben raadslid geworden omdat

Ik mij verbonden voel met het wel en wee van mijn mede-inwoners en zij recht hebben op goede bestuurders. Ik zet mij graag in voor de ‘goede zaak’ en een goede onderlinge verstandhouding binnen de raad. Van gekissebis wordt niemand beter.

Dit hoop ik in deze raadsperiode te bereiken

Eendracht en gelijkwaardigheid binnen en vooral tussen de dorpen van onze mooie gemeente. Meer nadruk op ‘samen’ en minder op ‘eigen volk eerst’. Schaalvergroting tot 1 bollengemeente is aantrekkelijk om meerdere redenen en zou verder onderzocht moeten worden.