W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

Burgemeester

Tijdens het constituerend beraad op 22 november 2023 is de precieze werkverdeling vastgelegd in B&W.

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Integraal veiligheidsbeleid inclusief ondermijning
 • Openbare orde en rampenbestrijding
 • Integriteit
 • Nationale en internationale betrekkingen
 • Noordwijk Marketing en Heilzame badplaats
 • Horeca
 • Evenementen
 • Strand
 • Dienstverlening
 • Informatieveiligheid en technologie
 • Personeel en Organisatie
 • Juridische zaken

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM Station Noordwijk.
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden.
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland.
 • Ambassadeur Stichting met je Hart.
 • Vertegenwoordiger district Leiden-Bollenstreek aan bestuurlijke mensenhandeltafel politie-eenheid Den Haag.
 • Lid stuurgroep Zuid Holland Academie.

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gouden Dagen.
 • Vice-voorzitter van Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.