W.J.A. (Wendy) Verkleij-Eimers

Burgemeester

Portefeuille

Per 22 augustus 2023 is dit de portefeuilleverdeling, na het vertrek van wethouder Alois Eberharter.

 • Voorzitter gemeenteraad.
 • Voorzitter college van B&W.
 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden.
 • Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie.
 • Openbare orde en rampenbestrijding.
 • Politie.
 • Brandweer.
 • Veiligheidsregio.
 • Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
 • Handhaving openbare orde.
 • Juridische zaken.
 • Vergunningen APV.
 • Kabinetszaken.
 • Representatie.
 • Internationale betrekkingen/stedenband Hirado.
 • Integriteit.
 • Informatieveiligheid en -technologie.
 • Evenementenbeleid.
 • Project Raadzaal/Atrium.
 • Kuuroord.
 • Noordwijk Marketing.
 • Communicatie.
 • Dienstverlening.
 • Informatiemanagement.
 • P en O en huisvesting.
 • Horeca.
 • Asielzaken.

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM Station Noordwijk.
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden.
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland.
 • Ambassadeur Stichting met je Hart.
 • Vertegenwoordiger district Leiden-Bollenstreek aan bestuurlijke mensenhandeltafel politie-eenheid Den Haag.
 • Lid stuurgroep Zuid Holland Academie.

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gouden Dagen.
 • Vice-voorzitter van Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.