Waarschuwing voor bastaardsatijnrupsen

18 april 2023, 15:25
Bastaardsatijnrups

Ze staan weer bij de strandopgangen aan de kust in Noordwijk aan Zee. De waarschuwingsborden voor de bastaardsatijnrups. De gemeente heeft ze geplaatst omdat er eind maart al veel nesten zijn gespot. Nestopruimers zijn in aantocht. Buiten de bebouwde kom laat de gemeente de natuur zijn gang gaan.

Ieder jaar

Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. De over het zand en de strandopgangen kruipende harige bastaardsatijnrupsen. Soms enorme groepen. Altijd even oppassen geblazen. De haren van de rups kunnen namelijk in de poriën gaan zitten of de huid in prikken. Ze kunnen een flinke allergische reactie ontlokken. 

Zachte winters

Er zijn begin april veel nesten gespot aan de kust. Zeker vanwege de milde en niet al te natte winter. De gemeente heeft daarom waarschuwingsborden geplaatst. Een opruimactie wordt voorbereid. De opruimers doen alleen die zones waar de meeste strandbezoekers zijn te verwachten. Verderop laat de gemeente de natuur zijn gang gaan. 

Voedsel voor vogels

De rupsen en de vlinders vervullen een rol in de voedselketen. Vogels als koolmezen, spreeuwen, boomklevers, spechten, kauwen, koekoek en vinken eten ze.  Soorten die in ons Nationaalpark Hollandse Duinen in groten getale voorkomen. Check deze studie.

Hoge aaibaarheidsfactor

Kom je de rupsen op je pad tegen let dan goed op. Het gezondheidsadvies is om contact met rupsen, spinsels en nesten te vermijden. Heb je een kind bij je? Dan extra opletten. Zorg dat ze van de rupsen afblijven. Het zijn fascinerende, pluizige dieren en de reflex is natuurlijk oppakken, nader onderzoeken, aaien…  

Brandharen

Als je in aanraking komt met de haren, dan kun je last krijgen van rode huiduitslag met bultjes en blaasjes. Ook kun je hevige jeuk krijgen. Meestal verdwijnen deze klachten na een week vanzelf. Het is ook mogelijk dat je onderstaande klachten krijgt. We hebben het dan over:

  • irritatie van de ogen
  • droge keel
  • heesheid
  • ademhalingsstoornissen.

Maar deze komen minder voor.

Wat moet je doen als je klachten hebt?

Bij huidcontact:

  • doe al je kleren uit en behandel deze verder met handschoenen. Was de kleren (zo warm mogelijk) en laat ze drogen in de droger
  • wrijf niet over je huid, maar verwijder de losse brandharen met stromend lauw water (afdouchen)
  • strip eventueel je huid met plakband, om vastzittende brandharen te verwijderen
  • bij hevige jeuk kunnen antihistaminica verlichting brengen 
  • neem bij ernstige huiduitslag contact op met je huisarts.

Bij oogcontact:

  • de ogen goed en langdurig uitspoelen met water. 

Als je last blijft houden van irritatie, neem dan contact op met je huisarts.

Meer op de website van GGD Hollands Midden