Voortzetting Trampoline I

11 april 2024, 14:52

In Trampoline I aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout wonen tijdelijk arbeidsmigranten. Gemeente Noordwijk wil deze tijdelijke huisvesting verlengen. Met een officiële publicatie zet het college van burgemeester en wethouders (B&W) de 1e stap.

Huurovereenkomst loopt af

In Trampoline I aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout wonen dus arbeidsmigranten. Gemeente Noordwijk wil daarmee doorgaan. De huidige huurovereenkomst loopt echter tot 1 juli 2024. De gemeente maakt nu alles in orde om hier ook voor de komende jaren arbeidsmigranten te laten wonen.

Officiële publicatie

Het college van B&W heeft een officiële publicatie geplaatst. Daarin maakt hij bekend, dat de gemeente Noordwijk van plan is de huidige huurovereenkomst met Dutch Foreigner Care BV te verlengen. Die publicatie vind je op de website van Overheid.nl.

Controleren

Het college van B&W ziet Dutch Foreigner Care BV als enige serieuze gegadigde partij. Desondanks moet de gemeente controleren of er andere partijen geïnteresseerd zijn in de klus. Dat betekent dat iedere serieuze gegadigde zich na de officiële publicatie binnen 20 dagen na de publicatiedatum kan melden.

Trampoline I en Trampoline II

Wethouder Martijn Kortleven: “Ons college heeft al laten weten wat ons voor ogen staat aan de Schippersvaartweg: Trampoline I voor de huisvesting arbeidsmigranten en Trampoline II voor de opvang van ontheemde Oekraïners. De opgaven zijn complex. Het is zoeken naar mogelijkheden om de verschillende doelgroepen te huisvesten, naast alle woningen die we al bouwen. Voor de arbeidsmigranten hebben we voor de komende jaren gelukkig weer een goede huisvesting. Er geldt voor Trampoline I een maximale termijn van 15 jaar voor een tijdelijk bouwwerk. Hier is in juli al 8 jaar van verstreken. In de gesprekken met de huurder zal de looptijd bepaald worden.”