Voorjaarsnota 2024

31 mei 2024, 14:19
Voorjaarsnota 2024 - gemeente Noordwijk

De rapportage over de financiële stand van zaken van het begrotingsjaar 2024 geeft € 2.178.000,- negatief. Dit komt vooral voort uit de hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen. Maar nog steeds heeft de gemeente voldoende financiële veerkracht dit op te vangen.

Planning en Control

De Voorjaarsnota is een planning en control-document. Het is een rapportage over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar. Ook rapporteert het over overige invloeden, ook niet financiële. De Voorjaarsnota zorgt ervoor dat de gemeenteraad een goed en betrouwbaar beeld heeft van de financiële conditie van de gemeente en kan bijsturen.

Gemiddelde stijging van 9,8%

Voorjaarsnota 2024 signaleert een negatief resultaat. Ook de oorzaken ervan zijn goed in beeld gebracht. We noemen de hogere lasten van de gemeenschappelijke regelingen waaraan gemeente Noordwijk deelneemt als Hecht, ISD Bollenstreek en de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bolllenstreek. Het gaat daarbij om een gemiddelde kostenstijging van 9,8%. Een positief effect op de Voorjaarsnota 2024 is het gevolg van de Meicirculaire 2024.

Voorstel

Er is voldoende financiële veerkracht om het negatieve resultaat verantwoord op te vangen. Het college zal aan de gemeenteraad voorstellen om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2024 ten laste te brengen van de het begrotingsresultaat 2024. De stand van het begrotingsresultaat 2024 is € 1.346.000 en zal na deze mutatie € 2.000,- positief bedragen.

Waarschuwingssignaal

Wethouder Financiën Roberto ter Hark: “We proberen al heel goed rekening te houden met de veranderingen. Ik ben blij dat we veerkrachtig genoeg zijn dit negatieve resultaat op te vangen. Toch mogen we ons op dit punt niet rijk rekenen. We staan voor tijden van financiële krapte. Niet voor niets heeft ons college met een recent schrijven aan de gemeenteraad een waarschuwing afgegeven.”