Verkeersveiligheidscampagne rondom rotondes

6 maart 2024, 11:18

Vanaf 6 maart 2024 staat onze gemeente in het teken van verkeersveiligheid bij rotondes. Enige tijd geleden zijn de voorrangsregels bij rotondes binnen de gemeente eenduidig veranderd. Op alle rotondes binnen de bebouwde kom hebben fietsers voorrang. Er zal een speciale campagne gericht worden op deze voorrangsregel, waarmee we het aantal ongevallen bij rotondes willen terugdringen. De gemeente zet een scala aan communicatiemiddelen en initiatieven in om de bewustwording te vergroten en gedragsverandering in het verkeer te stimuleren.

Extra borden bij rotondes

Eén van de maatregelen die genomen worden, is de plaatsing van extra borden bij rotondes. Er worden extra verkeersborden geplaatst bij 3 rotondes waar de meeste ongevallen plaatsvinden:

  1. Beeklaan/Herenweg
  2. Van de Mortelstraat/Weteringkade
  3. van Panhuysstraat/Duinweg

Deze extra borden attenderen met name automobilisten op de specifieke verkeersregel dat fietsers voorrang hebben. De boodschap op de borden luidt: ‘Fietsers hebben voorrang’.

Campagne driehoeksborden

Naast de fysieke borden wordt er ook een campagne driehoeksborden aan lantaarnpalen binnen de gemeente gelanceerd ‘Veilig de rotonde over! Fietsers hebben voorrang’. Deze campagne richt zich specifiek op het belang van het geven van voorrang aan fietsers bij rotondes.

Sociale media campagne

Een belangrijk onderdeel van de campagne is ook de sociale media campagne, die gericht is op automobilisten én fietsers. Door middel van doelgerichte berichten en beelden op platforms zoals Facebook en Instagram willen we verschillende doelgroepen informeren en aanmoedigen om veilig gedrag te vertonen bij rotondes.

Samenwerking Northgo College

Een bijzonder project in het kader van deze campagne is de samenwerking met 4 Havo op het Northgo College. Leerlingen zullen actief betrokken worden bij het verbeteren van verkeersveiligheid bij rotondes door middel van onderzoek, brainstormsessies en het delen van hun ideeën en inzichten. Dit project biedt niet alleen een leerervaring voor de leerlingen, maar draagt ook bij aan concrete verbeteringen in de verkeersveiligheid van onze gemeente.

Samen streven we naar een verkeersveilige omgeving waarin alle weggebruikers zich veilig voelen en ongelukken tot een minimum beperkt worden. Laten we samen veilig op weg gaan!