Uitreiking 250 energieboxen Bibliotheek Noordwijk

12 februari 2024, 09:48
Overhandiging laatste energieboxen

Donderdag 8 februari werd de laatste hand gelegd aan een bijzonder initiatief in onze gemeente, waarbij de Bibliotheek Noordwijk de laatste 250 energiebespaarboxen ontving als onderdeel van het project tegen energiearmoede. De bibliotheek, als centrum van kennis en ontmoeting, speelt een cruciale rol in het verspreiden van energiebesparende maatregelen. Dit financiële steuntje in de rug is voor huishoudens die worstelen met de lasten van een hoge energierekening.

Steun Rijksoverheid

Met steun van de Rijksoverheid, in de vorm van de Specifieke Uitkering Energiearmoede (SPUK) voor de jaren 2023 t/m eind 2025, heeft de gemeente Noordwijk zich ingezet om huishoudens te ondersteunen die kampen met hoge energierekeningen. Een deel van deze financiële steun is gebruikt om 1250 energiebespaarboxen lokaal bij de bouwmarkt aan te schaffen.

Verspreiding energieboxen

De verdeling van de 1250 energieboxen was zorgvuldig gepland. Zo zijn er 550 boxen uitgedeeld via aanvragers die het volledige box en-coach traject hebben doorlopen. Daarnaast hebben 450 boxen hun weg gevonden via partners binnen maatschappelijke organisaties, zoals schuldhulpmaatje, voedselbank, reuring, vluchtelingenwerk, 55+ Noordwijk, Huurdersbelangenvereniging Padua.

Inhoud van de energiebox

En wat zit er eigenlijk in die energiebox? Radiatorfolie, tochtstrips, douchecoaches, speedcomfort/radiatorventilator, badkamertrekkers, stekkerdozen en deurdrangers. Doeltreffende maatregelen die het energieverbruik kunnen verminderen en de lasten kunnen verlichten.

Energiecoaches

Een onderdeel van dit project was ook de inzet van energiecoaches. In totaal zijn er 550 afspraken tot stand gekomen tussen de energiecoach en de huishoudens die recht hadden op energietoeslag. Het verplichte gesprek met de energiecoach bleek van waarde, omdat het niet alleen leidde tot gedragsverandering, maar ook tot het gezamenlijk installeren van de maatregelen en producten uit de energiebespaarbox.

Succesvolle afronding energieproject

De Bibliotheek Noordwijk en Noordwijkerhout ontvingen de laatste 250 energieboxen. Als centrum van kennis en ontmoeting in de gemeente, zal de bibliotheek een cruciale rol spelen bij het verspreiden van deze laatste energiebesparende maatregelen. Hiermee is dit duurzame project afgerond en hebben we signaal gegeven om voor onze gemeenschap klaar te staan.