Uitnodiging aan buurt

7 juli 2023, 10:33

Met de buurt aan de slag met het project Viaductweg. De projectgroep bereidt de volgende stappen voor: het houden van een informatiebijeenkomst en het organiseren van de participatie. Samen op voor een mooi resultaat.

Gemeenteraad geeft groen licht

De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk heeft ingestemd met het voornemen om aan de Viaductweg in Noordwijkerhout een dependance van de Prinsenhof te bouwen in combinatie met woningbouw en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Met een brief heeft de gemeente de buurt geïnformeerd over dit belangrijke moment. Bij zo’n 160 adressen viel begin juli 2023 de brief op de mat.

Brief aan de buurt

Het gaat om een klein project in Noordwijkerhout waarin veel zaken samenkomen: schooluitbreiding, nieuwbouwwoningen, een mooie, groene inrichting van de straten en een klimaatbestendige omgeving. Dat laatste betekent dat er rekening wordt gehouden met de klimaatverandering. Kort en goed: periodes van intensieve regenval en periodes van langdurige droogte en hitte. Er is een eerste schets van wat er op de plek komt.

Betrekken bij de verdere uitwerking

De gemeente nodigt de buurt uit om samen te werken en om met elkaar het concept verder te brengen. “We zullen u daarom te zijner tijd uitnodigen voor een of meer informatiebijeenkomsten. Bij de eerste bijeenkomst presenteren we ons voorstel voor participatie. Ons staat de vorming van een klankbordgroep voor ogen,” aldus de gemeente in de brief.

Project staat aan het begin

“Het is nog te vroeg om hier een gedetailleerde planning te delen”, zo meldt de gemeente. “We streven naar het volgende: de opening van de nieuwe school in juli 2025. We gaan er vooralsnog vanuit dat de woningen gelijktijdig met de school kunnen worden gebouwd. Daarbij pakken we ook de inrichting van de openbare ruimte aan, want zo beperken we de bouwoverlast voor de buurt.”