TuineXtra

4 april 2024, 17:16

De gemeente heeft vanuit haar regiefunctie, met gebruik van het wettelijke instrumentarium voorkeursrecht, onderzocht of er aanleiding bestond de percelen aan de Van Berckelweg 51 en 51A aan te kopen. Daartoe moest snel worden gehandeld door de termijnen die deze wet stelt.

Na tijdelijke vestiging door het college en doorgeleiding naar de raad ter bevestiging daarvan is afgezien van het verder gebruiken van het instrument voorkeursrecht gemeenten en is het raadsvoorstel niet geagendeerd. Hierdoor gaat de gemeente niet verder in onderhandeling met de eigenaren. Zij zijn vandaag per brief op de hoogte gebracht.