Trampoline II

29 februari 2024, 13:30

Op de locatie Trampoline II in Noordwijkerhout verzorgt de gemeente vervangende huisvesting voor Oekraïense ontheemden. De 75 appartementen zijn eind mei klaar voor gebruik, zo blijkt uit een collegebrief aan de gemeenteraad.

Brief aan de gemeenteraad

“De gemeente heeft een participatieplan opgesteld voor deze realisatiefase. Hierin staat onder andere dat de gemeente omwonenden met regelmaat op de hoogte stelt van de ontwikkelingen op de bouwplaats in de vorm van een nieuwsbrief.” Zo staat te lezen in een brief die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Omwonenden betrekken bij de integratie

Maar er is meer. “Het college vindt het daarnaast belangrijk inwoners actief te betrekken als het gaat om de integratie van deze doelgroep en het betrekken van omwonenden. Hiervoor worden de acties verder uitgewerkt.” De achtergrond. De oorlog in Oekraïne gaat zijn 3e jaar in. Zicht op een beëindiging ervan is er niet.

Met elkaar

Veel inwoners steken de handen uit de mouwen. Helpen. Ook gemeente Noordwijk levert de komende jaren een constructieve bijdrage aan de opvang van asielzoekers, statushouders, Oekraïense ontheemden, spoedzoekers en huisvesting migranten.

Voorbereiden op Spreidingswet

Sinds april 2023 bereidt Noordwijk zich samen met de Holland-Rijnland gemeenten voor op de Spreidingswet. Deze wet gaat over hoe vluchtelingen over gemeenten in Nederland verdeeld worden. De gemeenteraden besloten toen tot het gezamenlijk realiseren van opvangplekken. Met de komst van de Spreidingswet start voor de gemeenten een nieuwe fase.

Met elkaar de opvang normaliseren

Nu deze Spreidingswet door de Eerste Kamer is vastgesteld, gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over de vervolgstappen die genomen moeten worden. De gemeente zoekt daarbij de samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de regio. Met elkaar geven we invulling aan de verschillende opgaven, zodat we met elkaar de opvang normaliseren, menselijk maken en eerlijker.

Voorbeelden

Trampoline I en Trampoline II zijn daar goede voorbeelden van. Waarbij geldt: Trampoline I = Huisvesting arbeidsmigranten en Trampoline II = Opvang ontheemde Oekraïners. Voor wat betreft Trampoline I wil gemeente Noordwijk het huidige gebruik van deze locatie voor een nader te bepalen termijn voortzetten. De huidige huurovereenkomst loopt tot 1 juli 2024. Op dit moment wordt verkend of dit mogelijk is en welke stappen daarvoor genomen moeten. Het zal gaan om een tijdelijke voorziening.