Toekomstopties voor De Duinpan gepresenteerd en besproken

7 juni 2024, 14:07

Op woensdagavond 5 juni 2024 heeft de werkgroep van Buurtcentrum De Duinpan een viertal opties gepresenteerd aan inwoners van De Zilk. Er waren 38 bezoekers aanwezig. Dit waren zowel vaste bezoekers van De Duinpan als mensen die alleen komen tijdens Carnaval of condoleance. Ook waren er inwoners aanwezig die momenteel niet voor De Duinpan kiezen vanwege de kosten.

Hoe verder?

In oktober 2025 eindigen de huidige afspraken voor het beheer van De Duinpan. Dit is een goed moment om te kijken hoe we het beheer en de exploitatie kunnen verbeteren, samen met inwoners en gebruikers.

Enquête en werkgroep

In 2023 hebben we een enquête gehouden onder 65-plussers om de wensen te horen. Sinds maart is er een werkgroep actief. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen die De Duinpan gebruiken, de Stichting Wassenaar en de gemeente Noordwijk. De werkgroep heeft nagedacht over manieren om van De Duinpan meer een buurthuis te maken. Ze hebben verschillende modellen voor exploitatie onderzocht, de regels bekeken, nagedacht over vrijwilligers, de financiën en het bieden van een warm welkom.

Toekomstplannen

Op de meedenkersavond werden de verschillende varianten gepresenteerd. De variant met een maatschappelijk en commercieel tarief was populair. Het plan om huren voor verenigingen goedkoper te maken door veel zelf te doen, kreeg zowel enthousiaste reacties als kritische vragen over vrijwilligers. De andere twee varianten, ‘De buren’ en ‘Meer open’, leverden ook een levendige discussie op.

Vervolg

Sommige bezoekers begonnen al ideeën uit verschillende varianten te combineren. Op donderdag 20 juni 2024 bespreekt de werkgroep de verzamelde input en gaan zij de varianten concreter maken. Volg de ontwikkelingen via samen.noordwijk en als je ideeën hebt, laat het weten.