Tijdelijke opvang begeleide jonge vluchtelingen in NH Leeuwenhorst

27 oktober 2023, 12:34

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatst vanaf 3 november een groep begeleide alleenstaande minderjarige asielzoekers voor 4 maanden in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst. Het gaat om 25 minderjarige asielzoekers en hun 25 meerderjarige begeleiders (in totaal dus 50 vluchtelingen).

Tijdelijke opvang

Het college van de gemeente Noordwijk heeft inmiddels instemming gegeven op de tijdelijke noodopvang in NH Leeuwenhorst. Hiermee geeft zij gehoor aan de diverse noodoproepen van staatssecretaris Eric van der Burg. Alle gemeentes in Nederland worden door het ministerie van justitie en veiligheid gevraagd mee te werken aan tijdelijke asielnoodopvang, dit om de gemeente Ter Apel te ontlasten.

Bestemmingsplan

Enkele weken geleden heeft het COA de gemeente Noordwijk een verzoek gedaan om Fletcher Hotel De Witte Raaf te kunnen gebruiken als tijdelijke opvanglocatie voor een groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit is door het college niet akkoord bevonden, omdat met het gebruik van het hotel als opvanglocatie de hotelfunctie verloren zou gaan. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst beschikt over een groot aantal (513) kamers. Een klein aantal (25) kamers wordt gebruikt voor de tijdelijke opvang. Daarbij blijft het hotel open voor gasten en blijven de overige hotelfaciliteiten beschikbaar. Dit was bij Fletcher Hotel De Witte Raaf niet het geval.

Begeleide alleenstaande minderjarige asielzoekers

In het hotel komen moeders met kinderen en alleenstaande minderjarige asielzoekers die onder begeleiding van een meerderjarige (zoals een oom of meerderjarige broer/zus) naar Nederland zijn gekomen. Zij blijven voor een periode van maximaal 4 maanden in Noordwijk.

Duidelijke afspraken

De gemeente Noordwijk heeft met het COA en Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst duidelijke afspraken gemaakt over onder andere onderwijs voor de minderjarigen, gezondheidszorg en beveiliging. De direct omwonenden, nabijgelegen bedrijven en school zijn geïnformeerd.

Meer informatie:
www.coa.nl
www.noordwijk.nl/asielopvang