Start Omgevingswet

29 november 2023, 14:56

1 januari 2024 gaat de Omgevingswet van start. Nieuwe regels voor iedereen met een plan dat de ruimte aangaat waarin we wonen, werken en ontspannen. Vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie nodig? Meld je bij het Omgevingsloket.

Nieuwe manier van werken

De wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Ook wel de ‘fysieke leefomgeving’ genoemd. Inwoners, organisaties en bedrijven die daarin iets willen veranderen, krijgen met de Omgevingswet te maken.

Omgevingswet en omgevingsvergunning

Inwoners krijgen met de nieuwe regels te maken bijvoorbeeld als ze plannen hebben om hun huis te verbouwen, een evenement willen organiseren of met elkaar iets willen ontwikkelen. Ondernemers bijvoorbeeld als ze een loods willen laten plaatsen naast hun bedrijfspand. Ze vragen een Omgevingsvergunning aan. De wet geeft de regels voor de vergunning.

Mening geven en beïnvloeden

Mensen kunnen ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in hun leefomgeving. Bijvoorbeeld als de buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mensen daarnaast mogelijkheden hun mening te geven over een verandering in hun leefomgeving. Participatie door de plannenmakers is een belangrijke voorwaarde.

Participatie voorop

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat iemand die een plan wil uitvoeren de omwonenden goed en op tijd erbij betrekt. Dat doet de plannenmaker door het plan te bespreken en door samen te werken met mensen of groepen die geraakt worden door het plan. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote en kleine bouwprojecten. We helpen graag daarmee. Kijk hiervoor op onze pagina Participatie Omgevingswet.

Omgevingswet en omgevingsvisie

Het doel van de nieuwe wet is dat gemeente, inwoners en ondernemers bij het ontwikkelen en beoordelen van plannen de fysieke leefomgeving in zijn geheel en in samenhang bekijken. Die samenhang staat beschreven in de omgevingsvisie. Gemeente Noordwijk heeft zo’n omgevingsvisie. Op dit moment wordt aan een actualisatie gewerkt. Een ander doel van de wet is dat bewoners meer invloed krijgen op hun omgeving. Straks kunnen ze in het digitale Omgevingsloket zien welke regels er gelden in hun buurt.

Wat verandert er zoal?

  • De nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt straks in 1 keer door alle betrokken overheden beoordeeld.
  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar iedereen online een vergunning aanvraagt, een melding doet of aanvullende informatie vindt of doorgeeft.
  • De bestemmingsplannen van de gemeente worden overgezet naar 1 omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op vergunningaanvragen. Een reguliere procedure is in de Omgevingswet het uitgangspunt. De beslistermijn is in de meeste gevallen maximaal 8 weken. Daarna is er nog ‘bezwaar en beroep’ mogelijk.
  • Wanneer een vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig (al dan niet op nader verzoek van de gemeente) zijn aangeleverd.

Lees verder

Meer informatie staat op onze overzichtspagina Omgevingswet.