Sociale huurwoningen bouwplan ‘Gat van Palace’

13 juni 2024, 15:35

Gemeente Noordwijk en Zinger Noordwijk gaan aanvullende afspraken maken voor de bouw van sociale huurwoningen ter compensatie van het bouwplan op het ‘Gat van Palace’. Het college verstuurde deze week de aanbiedingsbrief.

Samenwerken

Gemeente Noordwijk werkt nauw met ontwikkelaar Zinger Noordwijk samen om in Noordwijk aan Zee een project van de grond te krijgen. Het is het bouwplan op het ‘Gat van Palace’. Dat betekent prominent wonen aan de kust. Hun samenwerking gaat niet alleen over het bouwen van dure appartementen met uitzicht op zee.

Compenseren

Beide staan voor de uitdaging om op een andere plek veel betaalbare woningen te bouwen. De afgelopen weken is er druk onderhandeld over deze compensatie. Een punt waar de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd toen de regels werden vastgesteld voor de ontwikkeling.

De raad vroeg bij de presentatie van de ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 3 het college om werk te maken van de garantie, dat de gemeente Noordwijk ook wordt gecompenseerd voor de te bouwen sociale huurwoningen. De gemeenteraad wil daarover zekerheid voordat hij overgaat tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Minstens 55 sociale huurwoningen

Het gaat natuurlijk over geld. Ter compensatie van sociale huurwoningen voor het vaststellen van het bestemmingsplan correctie Zeewaardig fase 3 stelt de gemeente voor, dat de gemeente een bijdrage van € 50.000,- exclusief BTW (zonder indexering) ontvangt van de projectontwikkelaar. De afspraak is bedoeld voor de bouw van minstens 55 sociale huurwoningen. De compensatie wordt naar rato (aantal te bouwen woningen) vastgesteld bij het verlenen van de omgevingsvergunning (onherroepelijk) voor het ‘Gat van Palace’.

Aanbieding

Wethouder Martijn Kortleven, verantwoordelijk voor de bouwprojecten in de gemeente, heeft begin juni aan het college gemeld dat er met Zinger Noordwijk is onderhandeld over de compensatie en dat er nieuwe aanvullende afspraken worden gemaakt over de bouw van minstens 55 sociale huurwoningen. Het college stemde ermee in. Groen licht om aan Zinger Noordwijk een aanbieding te doen waarmee de aanvullende afspraken worden vastgelegd.

Op naar overeenkomst

Wethouder Martijn Kortleven: “Met deze aanvullende afspraken komen we tegemoet aan de wens van de gemeenteraad: zekerheid dat er veel sociale huurwoningen gebouwd worden. Ik vind het fijn dat we onze partner Zinger Noordwijk een goede aanbieding hebben kunnen doen. Ik heb er goede hoop op dat we naar aanleiding van ons aanbod snel kunnen overgaan tot het tekenen van een aanvullende overeenkomst.”

Benieuwd naar het bouwplan? Bekijk de ‘B&W-Presentatie gemeenteraad ontwerpbestemmingsplan Gat van Palace’ die eind 2023 werd gegeven aan de gemeenteraadsleden.