Reuzenbol op NL Space Campus

1 mei 2024, 11:48
Wil Brouwer, Jan van Vliet, Stefaan Decraene, Sjoerd Blokker, Roberto ter Hark, Marjolijn van der Jagt, Martijn Leinweber.

Er staat een nieuwe reuzenbol naast het Space Business Innovation Centre Noordwijk. Ook de NL Space Campus is nu verbonden met de Duin- en Bollenstreek. Ruimtevaart en Bloembollen. Een combinatie die in Noordwijk vanzelfsprekend is. 

Ruimtevaart in gemeente Noordwijk

Kunstenaar Sjoerd Blokker maakte deze nieuwe aanwinst. De bol staat naast het Space Business Innovation Centre Noordwijk. Alles draait in dit gebouw om ruimtevaart. De kansen die dat biedt. Hier zien vernieuwingen het levenslicht. De kraamkamer staat op de NL Space Campus. De nieuwe ruimtevaarthub die zich in razendsnel tempo ontwikkelt.

Kunstwerken die de bollenstreek verenigen

Het kunstwerk is onderdeel van een groter geheel. De Gildemeesters Bollenstreek realiseren 80 Reuzenbollen in de Duin- en Bollenstreek. Ze doen daarbij een beroep op het bedrijfsleven. Vele bedrijven en organisaties dragen bij. Ook gemeente Noordwijk sponsorde enkele Reuzenbollen. Zo ontstaat een lint aan kunstwerken die het eigen karakter van de streek kleurrijk benadrukt. Hier vind je er meer over.

Dank aan Rabobank

Het Rabobank Start up Scale up team heeft deze nieuwste aanwinst gesponsord. Bij de onthulling van de bol bedankte wethouder Roberto ter Hark in zijn bijdrage de sponsor ervoor. Dat gevoel van verbondenheid is belangrijk. Voor hem bovendien een kans om uit te leggen dat de combinatie ruimtevaart en bollen voor gemeente Noordwijk een vanzelfsprekende combinatie is.

Twee pijlers van onze economie

De gemeente is een echte ‘bollengemeente’ én een gemeente waar ruimtevaart alom aanwezig is. Hier wordt hard gewerkt aan een vitale bloembollenteelt én aan het opbouwen van een energiek ruimtevaartcluster als onderdeel van een sterke Europese ruimtevaart.

Ruimtevaart helpt de bollenteelt

“Hier op deze plek plaatsen we met veel genoegen de reuzenbol. Daarmee verbinden we de nieuwe bedrijvigheid met de oude bedrijvigheid. En tevreden constateren we dat de nieuwe en oude bedrijvigheid steeds meer geïntegreerd worden. Geodata is het sleutelwoord. Ziektes opsporen in bollenvelden vanuit een drone of satelliet. Of interessante robots die op de velden ingezet worden om daar onkruid op te sporen of weg te laseren. Ruimtevaart en Bloembollen. Het zijn de Noordwijkse economische pijlers.”

Ook zorgen

De wethouder uitte ook zijn zorg: “Innovatie is niet vanzelfsprekend. Vandaag de dag beleven we spannende tijden. En dan heb ik het niet over de oorlog en de internationale geopolitieke spanningen, maar over onze Nederlandse economie en hoe we strategisch investeren in onze toekomst. Hoe blijven we met elkaar ons innovatief vermogen aanwakkeren? Bedrijfsleven, Kennisinstellingen en Denktanks – Ze luiden de noodklok. Dat doen ze terecht. Investeringen in innovatie zijn broodnodig willen we vandaag de juiste stappen zetten voor een welvarend, concurrerend, en ook toekomstbestendig Nederland”.