Renovatie voormalig politiebureau en brandweerkazerne

17 april 2024, 13:59

Werkzaamheden gestart

Het voormalig politiebureau aan de Duinwetering in Noordwijk Binnen wordt de komende weken grondig gerenoveerd. Ook zijn er werkzaamheden aan de brandweerkazerne ernaast. De werkzaamheden starten medio april 2024. Ze eindigen eind september 2024. Eerst veel werkzaamheden binnen en daarna wat werkzaamheden buiten.

1 november aan de slag

Het pand wordt geschikt gemaakt voor het huisvesten van veel organisaties. Dat zijn politie, Parkeerservice Noordwijk, verschillende gemeentelijke teams en enkele partijen actief in het Sociale Domein, te weten Centrum voor Jeugd en Gezin en Voor Ieder1. Het college verwacht dat deze organisaties vanaf 1 november aan de slag kunnen gaan in het gerenoveerde en duurzaam gemaakte gebouw.

’s Winters bijspringen met gas 

De gemeente wil verduurzamen en loopt tegen grenzen aan. “Vandaag de dag lukt het de energiebedrijven niet om te voorzien in de vraag naar meer stroom. Daar hebben we ook in project Duinwetering 101 (het voormalig politiebureau, noot redactie) mee te maken. Op grond van het bestaande contract hebben we voor het pand de beschikking over stroom maar we krijgen geen extra stroom die nodig is om over te schakelen op verwarming met warmtepompen. We zijn aangewezen op een tussenoplossing, waarbij het pand in het voor- en najaar door warmtepompen wordt verwarmd en een gasketel in de winter bijspringt. Dit is wat ons betreft een tussenoplossing die duurt tot het energiebedrijf in staat is voldoende extra stroom te leveren om de warmtepompen ook ’s winters te laten draaien op elektriciteit”, zo staat te lezen in de brief die het college medio april naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 

Mogelijkheid benutten

“Uw raad heeft in de raadsvergadering van 26 september 2023 ook geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van ons eigendom aan de Duinwetering 102, bekend onder de naam ‘brandweerkazerne’. De brandweer huurt dit gebouw van de gemeente. De brandweer heeft de wens geuit dat een deel van ruimte in de brandweerkazerne gezamenlijk met de gemeente wordt gebruikt. Dat vinden wij een goed plan. Door een dubbel gebruik van deze voorzieningen ontstaat een win-winsituatie. Het gaat om een gezamenlijke kantine, kleedruimten en douches. Het geld dat uw gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor de renovatie is niet voldoende om de gewenste grotere verbouwing te kunnen betalen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven komen wij met een raadsvoorstel. Uitgangspunt hierbij is dat de verbouwingskosten volledig worden gedekt met de te ontvangen huurinkomsten. Wij verwachten dit raadsvoorstel nog voor de zomer aan u voor te kunnen leggen”.

Lees ook de brief van het college aan de gemeenteraad ‘Renovatie Duinwetering 101’.