Regio Holland Rijnland stelt een Investeringsagenda met 14 grote projecten vast

5 april 2024, 14:24

“Onze leefomgeving tussen nu en 2050 gereed maken voor de toekomst”. Regio Holland Rijnland stelt een Investeringsagenda met 14 grote projecten vast. Een toekomst waar gemeente Noordwijk graag aan meebouwt voor zijn inwoners en ondernemers.

De keuzes die je maakt

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft ingestemd met een Regionale Investeringsagenda. Daarin staan veertien grote projecten die de gemeenten van Holland Rijnland samen gaan uitvoeren. Het gaat om grote projecten zoals een raamwerk van natuur en recreatieprojecten, een energy lane voor warmte en elektriciteit, een hoogwaardige openbaarvervoercorridor en een netwerk van doorfietspaden. Met de Regionale Investeringsagenda maakt Holland Rijnland keuzes op het gebied van woningbouw, economie, natuur, klimaat, bereikbaarheid en duurzaamheid. Hier vind je de investeringsagenda.

Ambitie

‘De ambities zijn groot’, zegt Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en Dagelijks Bestuurslid van Holland Rijnland. ‘We maken onze leefomgeving tussen nu en 2050 gereed voor de toekomst. Deze investeringsagenda gaat leiden tot projecten van tientallen of honderden miljoenen euro’s.’

Dit zorgt voor meer brede welvaart voor onze inwoners

De burgemeester van Leiden, Peter van der Velden, is voorzitter van Holland Rijnland. Hij legt uit waarom de gemeenten samen de Regionale Investeringsagenda hebben vastgesteld: ‘We staan voor uiteenlopende en uitdagende opgaven. Deze opgaven overstijgen de gemeentegrenzen en zijn te groot om als gemeente alleen aan te pakken.’

Investering van € 7 miljoen

Voor de Regionale Investeringsagenda dragen de gemeenten eenmalig € 7 miljoen bij voor de periode van 2025 tot 2027. Daarvan gaat € 4 miljoen naar onderzoek om de projecten uit te werken en € 3 miljoen naar een regionaal fonds voor kleinschaliger projecten. De grote projecten in de Investeringsagenda zijn daarmee nog niet betaald: met het onderzoeksgeld jagen de gemeenten de projecten in de Regionale Investeringsagenda aan. Het is de bedoeling om extern geld te genereren bij provincie(s), Rijk en de Europese Unie.

Bedrijfsleven staat achter Investeringsagenda

Het bedrijfsleven in de regio steunt de Regionale Investeringsagenda voor Holland Rijnland en de concrete projecten daarin. Martijn van Pelt, voorzitter van VNO-NCW Rijnland: ‘Regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van economie is keihard nodig. Het is positief dat ons initiatief voor de oprichting van een Regionale (Her)Ontwikkelingsmaatschappij voor Bedrijventerreinen is overgenomen. Daarnaast vinden we het van belang om de economische clusters en bedrijvigheid te versterken langs de stedelijke as van Noordwijk, via Katwijk en Leiden naar Alphen aan den Rijn. Met de opening van de RijnlandRoute is hierin een belangrijke stap gezet, maar ook het hoogwaardig openbaar vervoer langs deze as moet dringend worden versterkt wil onze regio zowel kunnen groeien als bereikbaar blijven.’

Duin- en Bollenstreek wil bereikbaarheid en betere energievoorziening

Jolanda Langeveld is Dagelijks Bestuurslid van Holland Rijnland en wethouder in de gemeente Lisse. Ze legt uit waarom de Duin- en Bollenstreek de Regionale Investeringsagenda omarmt: ‘Onze ambitie is om de sterke punten van het gebied te behouden en tegelijkertijd antwoord te bieden aan de opgaven waarvoor we staan. We versterken landschap, economie en leefbaarheid in synergie met elkaar. Het is enorm belangrijk dat onze bereikbaarheid op orde is, zegt Langeveld. “Zowel voor bezoekers van buiten als voor onze eigen inwoners. We willen nabijheid van wonen en werken bevorderen en kennisuitwisseling stimuleren. Een tweede randvoorwaarde is een betrouwbare en duurzame energie-infrastructuur. Die is nodig om economie, leefbaarheid en duurzaamheid in samenhang te ontwikkelen.”

Groene Hart wil economisch vitaal en leefbaar blijven

Robbert-Jan van Duijn is Dagelijks Bestuurslid van Holland Rijnland en Burgemeester van Nieuwkoop. Hij legt uit waarom de Groene Hart gemeenten in Holland Rijnland achter de Regionale Investeringsagenda staan: ‘Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Zoeterwoude en Teylingen vormen samen een aanzienlijk deel van het Groene Hart. Ze bieden prachtige natuur en landschappen en zijn volop in ontwikkeling. In het Groene Hart spelen grote opgaven rondom land- en tuinbouw, natuurontwikkeling, energie, bodemdaling en water. Dat biedt kansen voor natuur en recreatie, en daarmee voor de leefbaarheid en (brede) welvaart voor de hele Randstad. Het Groene Hart is niet alleen de ‘tuin’ van de Randstad’, zegt Van Duijn. ‘Het is vooral de leefomgeving van onze eigen inwoners. We willen het gebied voor hen economisch vitaal en leefbaar houden, met goede voorzieningen, betrouwbare energie en bereikbare dorpen. Wederkerigheid in de ontwikkeling van stad en land dus.’

Verbinden Stedelijke As voor innovatie en werkgelegenheid

Gerard Mostert is Dagelijks Bestuurslid van Holland Rijnland en wethouder in Katwijk. ‘De Stedelijke As is een aaneengesloten stedelijk gebied van Katwijk via Leiden naar Alphen aan den Rijn. Dit gebied groeit toe naar één samenhangend systeem, waarin de (circulaire) bedrijvigheid van Alphen aan den Rijn complementair is aan de kennisclusters rond Leiden, Katwijk en Noordwijk. Door de juiste bedrijven op de juiste plaatsen te behouden of te vestigen én de onderlinge samenwerking te bevorderen, versterken we het innovatieve karakter van de regio en de regionale werkgelegenheid. Om dat te realiseren zijn goede regionale netwerken voor energie en mobiliteit noodzakelijk. Er moet veel gebeuren langs deze Stedelijke As’, aldus Mostert: ‘We werken aan de schaalsprong van Knooppunt Leiden Centraal en zetten volop in op de energietransitie. We beschermen en versterken onze prachtige landschappen, verbinden stad met ommeland en vergroenen de stad. De keuze voor verdichting langs de Stedelijke As maakt het mogelijk om onze prachtige, veelzijdige landschappen te behouden én klaar te maken voor de toekomst.’

Over Holland Rijnland

De regio Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Wij vormen samen de regio Holland Rijnlanden zetten ons in voor regionale opgaven van deze dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Samen werken we aan het verbeteren van wonen, werken en welzijn voor onze inwoners. We staan voor uiteenlopende en uitdagende opgaven op het gebied van woningbouw, economie, natuur, klimaat, bereikbaarheid en duurzame energie.

Hier vind je meer over de samenwerking en de investeringsagenda.