Raadscolumn Thomas Steenvoorden (PUUR): Niet in mijn achtertuin

12 maart 2024, 10:16
Thomas Steenvoorden

Demissionair minister Hugo de Jonge stelt voor het bezwaar maken tegen woningbouwprojecten te beperken, om zo vertragingen te voorkomen. Volgens BNR Nieuws duurt het bouwen van een woning nu gemiddeld 10 jaar door bezwaren van omwonenden.

De minister zoekt een betere balans tussen de belangen van omwonenden en woningzoekenden. Maar is het inperken van bezwaarrechten de beste oplossing?


Omwonenden zouden moeten overwegen of hun bezwaren echt kans maken. Het onnodig vertragen van projecten kost de staat en gemeente geld, en helpt niemand verder. Neem bijvoorbeeld de geplande bouw van 166 appartementen op het Achmea-terrein, waarbij omwonenden bezorgd zijn over parkeerproblemen en verkeersveiligheid. Alternatieven zoals een parkeerkelder of een tunnel zijn gesuggereerd, maar uiteindelijk beslissen de initiatiefnemers binnen gestelde kaders.


Als raadslid weeg ik de belangen af. Er is een groot tekort aan woningen en dit plan voegt betaalbare huurwoningen toe. Bewoners tekenen voor een eigen parkeerplek, en de koppeling tussen wonen en parkeren verandert. De wethouder belooft parkeerproblemen aan te pakken in overleg met de wijk.


Voor mij als raadslid zijn deze feiten leidend. Ik hoop dat omwonenden vertrouwen hebben in een goede afhandeling van eventuele problemen, zodat het project snel kan starten. Dit is uiteindelijk in het belang van woningzoekenden.