Raadscolumn Thomas Steenvoorden (PUUR): Daadkracht in jouw dorp!

12 juni 2023, 12:02

Mijzelf verkiesbaar stellen als raadslid van onze prachtige gemeente, was vanwege één belangrijke reden: meer daadkracht. Na jarenlang bestuur door PUUR waarin we daadkrachtig optreden zagen, leek er in de periode daarna nauwelijks iets nieuws te gebeuren in onze dorpen. De huidige ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en de realisatie van nieuwe sportcomplexen zijn tot stand gekomen tijdens de periode van PUUR, en daar plukken we nog steeds de vruchten van.
Ik kan me eigenlijk geen nieuw initiatief bedenken van dit, of het vorige college, dat heeft geleid tot zichtbare resultaten. Zelfs de ontwikkeling van het stukje Bronsgeest (afspraken uit 2018!) is weer uitgesteld, ten koste van onze woningzoekenden.

Teamwerk

Voordat ik begon aan mijn werk als raadslid, vergeleek ik het met mijn vrijwilligerswerk bij de KNRM. Samen met een team van mensen los je problemen op die nodig zijn voor een goede afloop. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen en helpt elkaar waar nodig om dat doel te bereiken. Helaas werkt dat niet zo in de gemeenteraad. Ja, er is enige vorm van samenwerking tussen de oppositiepartijen, maar de scheiding tussen degenen die aan het roer staan en de anderen blijft duidelijk zichtbaar.
Had ik iets anders verwacht? Ja. Mede daarom heb ik vóór de verkiezingen het initiatief genomen voor een raadsakkoord. Geen coalitie-oppositie, maar samen met alle partijen problemen oplossen. Tot op heden is dat nog niet gelukt, maar wellicht in de toekomst. Pas dan kunnen we echt spreken van teamwerk, denk ik.

Oppositie voeren

Nu PUUR niet langer aan het roer staat en het beleid niet bepaalt, moeten we kijken naar wat er wél mogelijk is. Je luistert naar de inwoners en bezoekers. Dat is ook een van mijn taken als raadslid. En dan hoor je dingen als: “Wat een troosteloze boulevard” of “Waar zijn de openbare toiletten in dit kuuroord?”. Dit zijn slechts enkele van de honderden suggesties die we ontvangen via het platform mijnnoordwijk.tips.
Als raadslid kun je dan een motie indienen, een verzoek aan het college om hier iets aan te doen. U raadt het al. Vrijwel al onze moties werden het afgelopen jaar afgewezen. Vaak zonder duidelijke reden. Toch blijf ik vastberaden en gemotiveerd om mijn werk voor de inwoners met eer en geweten te blijven doen. Dat is wat kiezers ook van een raadslid mogen verwachten: meer daadkracht!