Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): Taal in de Raadzaal

13 mei 2024, 10:58

Om gelijk met de deur in huis te vallen: ik wil het hebben over taalgebruik. Op de een of andere manier worden er andere woorden gebruikt, als het 20.00 uur is. Tijdens de raadsvergadering heb ik soms moeite om een ander raadslid te volgen.

Dat is zonde voor de inwoners, want als luisteraar of bezoeker op de tribune wil je een verhaal goed kunnen volgen. Daarom heb ik besloten om elke raadsvergadering één moeilijk woord uit te leggen. En dat onder de titel “Taal in de Raadzaal” te posten op de sociale media. Op deze manier worden de inwoners van de gemeente meer betrokken bij de onderwerpen die door de raad behandeld worden.

Recent heb ik een andere commissie gekregen, Welzijn. Wanneer je een nieuw werkterrein hebt, sta je er open in en kijk je met een frisse blik naar de voorstellen die in de commissie worden aangeboden. Dit is belangrijk, met een frisse blik de voorstellen lezen en beoordelen.

Ook wil ik aandacht vragen voor de inwoners van de kern Noordwijkerhout. Jammer genoeg krijg ik regelmatig opmerkingen over het onderhoud aan de groenvoorzieningen. Er gebeurt veel aan groenonderhoud in de kern Noordwijk en de aanrijroutes. In Noordwijkerhout is dit een stuk minder. Dat is jammer, we zijn tenslotte één gemeente. Als fractie gaan we hier weer aandacht aan besteden. We zijn tenslotte “helder, zichtbaar en betrokken”.

Heeft u zelf ook aan- of opmerkingen, dan kunt u bijvoorbeeld de applicatie Fixi gebruiken. Mijn ervaringen met Fixi zijn goed, problemen worden snel opgepakt of je krijgt te zien of een andere inwoner al een melding heeft gedaan.

Om de deur weer te sluiten: let op je taal na 20.00 uur en gebruik de juiste woorden (grapje natuurlijk). Gebruik Fixi en neem eens een andere route, je zal verbaasd zijn wat je dan ziet.