Raadscolumn Ria Vink (CDA): Werkbezoek

11 september 2023, 16:02

Raadslid zijn is interessant, ik leer nog steeds elke dag bij. Het is superfijn dat onze fractie meerdere raads- en commissieleden heeft, waardoor we het werk kunnen verdelen. Elk raadslid heeft een aandachtsgebied. We informeren elkaar over lopende zaken in het aandachtsgebied en met het fractieoverleg worden de punten besproken en bediscussieerd.

‘Mijn domein’ is welzijn. Samen met Judith, het commissielid dat mij met raad en daad bijstaat, zijn we bij Provalu op bezoek geweest. Een mooie organisatie, die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. Op verschillende manieren krijgen werknemers de kans op hun niveau te werken, intern bij Provalu of bij externe bedrijven. Het is maatwerk en het is fijn dat er organisaties als deze bestaan!

Binnenkort gaan we een ochtend meekijken bij de ISD. ISD Bollenstreek voert voor onder andere onze gemeentetaken uit op het gebied van sociale zekerheid, een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Het is goed dat deze specialistische zorg en taak door professionals wordt uitgevoerd.

Op kleinere schaal hebben we meegekeken en geholpen tijdens de dag van NLdoet bij de lokale speeltuin. We zijn in contact geweest met ouders en directie van de Nieuwe School op de tijdelijke locatie in Noordwijkerhout, waar een nieuwe schoolmethode is ingevoerd met veel aanmeldingen. De locatie is nu al te klein. De gemeenteraad heeft inmiddels akkoord gegeven voor het plaatsen van extra noodlokalen.

We zijn geweest bij de Taalklas (nu ‘de Nieuwkomersschool De Wereld’), een school gericht op kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en geen Nederlands spreken. Zij zijn welkom bij de Wereld in Noordwijkerhout. Inmiddels is de school, door de toestroom van onder andere Oekraïense kinderen, enorm gegroeid. Op verschillende locaties binnen de Duin- en Bollenstreek worden kinderen wegwijs gemaakt in de Nederlandse taal en cultuur. Bevlogen leerkrachten die vaak met handen- en voetenwerk contact hebben met de kinderen. Mooi om van dichtbij te zien.

U ziet, we zitten niet stil, proberen te luisteren naar wat speelt en daarop in te spelen. We hebben tijdens het zomerreces veel gedaan, we zijn benieuwd wat de komende weken en maanden gaan brengen. Indien u vragen heeft, stel ze gerust!