Raadscolumn Max Uphoff (CDA): Trots op onze mooie gemeente!

3 juli 2023, 14:35
Max Uphoff

Mijn eerste jaar als raadslid is voorbij gevlogen. Ik heb veel geleerd afgelopen jaar, maar voor nu wil ik vooral even inhoudelijk stilstaan bij de Perspectiefnota die wij deze week behandelen in de gemeenteraad.

Perspectiefnota

In de Perspectiefnota staat het financiële beleid voor de komende jaren. En mede door het afschaffen van de ‘normeringssystematiek’ van het gemeentefonds met als gevolg dat onze gemeente minder geld ontvangt van het rijk, ziet de toekomst er niet zo rooskleurig uit. De kosten zullen sneller stijgen dan de inkomsten en er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt over harde bezuinigingen. Er worden nog weleens onjuiste uitspraken gedaan en welles-nietes discussies gevoerd over onze gemeentelijke financiën, maar dit is wel waar het uiteindelijk op neerkomt.

Ik ben en blijf trots CDA’er, ik sta achter de kernwaarden van onze partij: gedeelde verantwoordelijkheid en weloverwogen beslissingen nemen met het oog op de toekomst. In het kort, eventuele toekomstige bezuinigingen op ons minimabeleid, jeugdhulp en/of het sluiten van de bibliotheek in Noordwijkerhout gaan wij niet zomaar in mee.

Als rode draad door deze Perspectiefnota loopt de nieuwbouw van De Schelft, een beladen onderwerp. Ik wil mijn waardering uitspreken voor alle inwoners en verenigingen die hun stem hebben laten horen. De Schelft is en blijft een kwestie die meer is dan alleen de keuze tussen wel of geen sporthal, wel of geen jaarlijks tekort, het is ook een kwestie van gevoel en gemeenschapszin. En toch, ondanks dat het CDA daar gevoelig voor is, benadruk ik ook nogmaals onze kernwaarden.

Positieve noot

Er speelt natuurlijk veel meer. Los van De Schelft hebben we vorige week een voorbereidingskrediet beschikbaar kunnen stellen aan stichting Sophia Scholen om tot een definitief ontwerp te komen voor de dependance van De Prinsenhof in Noordwijkerhout. En we hebben tegen het raadsvoorstel gestemd om greenportwoningen te realiseren langs de Gooweg om zo het open karakter van onze mooie gemeente op die plek te kunnen behouden.

Heb je ideeën over de lokale politiek? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we staan altijd open voor een goed gesprek!