Raadscolumn Jordy de Mooij (CDA): Ruimtegebrek

17 april 2023, 14:11

In Noordwijk, maar eigenlijk in heel Nederland, hebben we ruimtegebrek. Er zijn diverse ruimteclaims en we willen ook zo veel met zijn allen. Zo willen we meer woningen voor met name eigen inwoners, moeten we verduurzamen, hetgeen het plaatsen van zonnepanelen, windmolens en geothermieputten betekent. We willen cultuurcentra, sportcentra, moestuinen, bedrijven laten uitbreiden en natuurlijk ook gewoonweg natuur houden.

Dit brengt spanning met zich mee want de ruimte die we hebben is beperkt. Beperkter nog doordat je niet zomaar iets in het buitengebied mag bouwen. In de gemeenteraad zie ik dat we worstelen met al die ruimteclaims. Immers zoveel mensen zoveel wensen en we willen iedereen te vriend houden. We moeten echter ook keuzes durven maken. Gevolg daarvan is jammer genoeg dat hierdoor niet iedereen zijn wensen ziet uitkomen. 

Naast deze structurele ruimteclaims zijn er ook meer incidentele ruimteclaims. Denk bijvoorbeeld aan de asielzoekers die we moeten opvangen. Althans moeten? Nou ja, vooralsnog nog niet en het is afwachten tot er een wet komt die ons daartoe dwingt. Of moeten we niet gewoonweg als gemeente vanuit sociaal oogpunt onze verantwoordelijkheid nemen? 

Ik hoor collega’s in de gemeenteraad al zeggen dat de opvang van asielzoekers dan ten koste gaat van de kostbare ruimte die we hebben. Ruimte die we ook aan huizen voor onze eigen jongeren kunnen besteden. Zelf ben ik meer van het denken in kansen in plaats van beperkingen. Zo is aangegeven dat wij in ruil voor de opvang van asielzoekers best wat terug mogen krijgen. Bijvoorbeeld een financiële vergoeding en het veranderen van regels zodat we bijvoorbeeld op de Achterweg woningen voor eigen inwoners kunnen bouwen. 

Zo zou de opvang van asielzoekers zomaar een win-winsituatie kunnen worden. Enerzijds nemen wij onze verantwoordelijkheid en helpen wij als gemeente mensen door de opvang en anderzijds creëren we mogelijkheden voor onze eigen inwoners. 

Uiteindelijk moet de instroom van asielzoekers omlaag om het echte probleem op te lossen, maar voor nu lijkt dit een goede route. Hoe dan ook, het gebrek aan ruimte ten opzichte van onze wensen en eventuele verplichtingen is beperkt. 

Graag blijf ik daarom met u in contact om te horen hoe u naar het ruimtegebrek kijkt en wat uw voorkeur is met betrekking tot de invulling van deze ruimte.