Raadscolumn John van der Klaauw (Partij voor de Inwoners): Sterk door samenwerking

17 juni 2024, 16:38

Als betrokken inwoner en raadslid van mijn gemeente ervaar ik dat invloed uitoefenen in de lokale politiek vaak een traag en frustrerend proces is. Het lijkt alsof de vele persoonlijke agenda’s van politici en betrokkenen meer gericht zijn op individuele belangen dan op het welzijn van de gemeenschap als geheel. Deze agenda’s leiden tot vertragingen en staan vaak haaks op collectieve doelen.

Bovendien is er de neiging om zich te verschuilen achter bureaucratische regels en bestaande afspraken. Dit verhindert de flexibiliteit en innovatie die nodig zijn om snel op actuele problemen te reageren en om kleinere initiatieven te implementeren die echt een verschil kunnen maken voor de gemeenschap.

Een ander groot obstakel dat ik opmerk, is de voorzichtigheid om beslissingen te nemen. Deze overdreven voorzichtigheid, gedreven door de vrees voor mogelijke negatieve consequenties, kan verlammend werken. Het voorkomt vaak dat er daadkrachtig wordt opgetreden, zelfs wanneer dit dringend noodzakelijk is.

Om deze problematiek het hoofd te bieden, denk ik dat de volgende begrippen van belang zijn:

 • Transparantie
  Door meer inzicht te geven in hoe beslissingen worden genomen en wie verantwoordelijk is voor welke besluiten, kan het vertrouwen in de politiek worden vergroot. Dit stimuleert ook de verantwoordelijkheid onder politici.
 • Burgerparticipatie
  Het is cruciaal dat wij als burgers actief betrokken raken bij politieke processen. Dit kan door deel te nemen aan open forums, raadsvergaderingen en publieke consultaties. Deze activiteiten helpen de focus te verleggen van individuele belangen naar gemeenschappelijke doelen.
 • Onderwijs en voorlichting
  Als burger vind ik het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over mijn rechten en de werking van het politieke systeem. Dit versterkt onze positie en invloed op beleidsvorming.
 • Leiderschap met levenservaring
  Het ondersteunen van leiders die bereid zijn risico’s te nemen en initiatief te tonen, kan helpen een cultuur van innovatie en actie te bevorderen.

De weg naar betekenisvolle verandering is ingewikkeld, maar ik geloof sterk dat door samenwerking, transparantie (open en eerlijk) en moedig leiderschap wij als gemeenschap onze doelen kunnen bereiken en een positieve impact kunnen realiseren op het welzijn van al onze inwoners.