Raadscolumn Hans Knapp (VVD): Politici en hun voorbeeldfunctie

1 juli 2024, 16:22

Burgemeester Wendy Verkleij heeft recentelijk aangifte gedaan tegen raadsleden en anderen die geheime informatie hebben gelekt uit besloten raadsvergaderingen.

Toen eenmaal vaststond dat er sprake was van een ernstig ambtsmisdrijf van individuele raadsleden, was de aanvankelijke reactie van onze burgermoeder dat de plegers van dit ambtsmisdrijf zich bij haar konden melden voor een informele tik op de vingers. Maar met het vooruitzicht dat dit niet tot consequenties voor de betrokken plegers zou leiden.

Deze reactie van de burgermoeder doet denken aan het opbiechten van kattenkwaad door jongens of meisjes. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om misdragingen van een totaal ander kaliber. Namelijk om het plegen van een ambtsmisdrijf, volstrekt onvergelijkbaar met het uithalen van kattenkwaad.

Voor mijn VVD-fractie en mij was er maar één passende reactie denkbaar en dat was het doen van aangifte bij de politie namens de gemeente Noordwijk.
De argumentatie hiervoor is principieel. In onze democratische rechtsstaat bepaalt nu eenmaal de onafhankelijke rechter en niet de burgemeester welke straf aan strafbare feiten wordt verbonden.

Belangrijker nog wel is dat het nimmer zo kan zijn dat de gemeenteraad als lokale wetgever zich zelf niet aan de regels houdt. Welk recht van spreken en gezag heeft de gemeenteraad dan nog wanneer zij regels vaststelt voor de inwoners?

Neen, zowel voor raadsleden als voor inwoners behoren dezelfde regels te gelden. Andere normen voor raadsleden betekent uitholling van de democratische rechtsstaat en het verlies van iedere geloofwaardigheid van politici.

Daarom heb ik een motie ingediend, waarin de burgemeester wordt opgedragen om alsnog aangifte te doen tegen lekkende raadsleden. Het stemt mij positief dat de gemeenteraad met een overgrote meerderheid zich achter de motie heeft geschaard. De burgemeester heeft inmiddels de gegeven opdracht om aangifte te doen uitgevoerd.

Het verloop van dit dossier zal ik kritisch blijven volgen, waarbij het doel blijft dat raadsleden langs dezelfde meetlat worden gelegd als de inwoners van de gemeente Noordwijk.