Raadscolumn Gerard van der Klugt (NZLokaal): Perspectief- en Voorjaarsnota’s ... SAAI!?

24 juni 2024, 15:48
Gerard van der Klugt

De gemeentefinanciën staan in de gemeenteraad op de agenda voor de komende weken. Het gaat over de zogenaamde Perspectiefnota en de Voorjaarsnota.

Dat klinkt heel saai, maar het is wel belangrijk. Want wat we willen doen als gemeente kost toch allemaal geld.

Met de Perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad de koers van onze gemeente voor de komende jaren. Daarmee worden dus de keuzes gemaakt waar we het geld aan uit willen geven en waarop bezuinigd moet/kan worden.

In 2026 komt er helaas een lastig financieel jaar aan omdat de rijksoverheid een paar miljoen minder gaat bijdragen aan de gemeentebegroting. Dit wordt het ‘ravijnjaar’ genoemd. Er ligt nu dan ook een Perspectiefnota waarin bezuinigingen worden aangekondigd en keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Onze insteek is dat er zo veel mogelijk bezuinigd wordt op punten waar onze inwoners niet de dupe van worden. En dat we wel blijven investeren in dingen waar de inwoners van onze gemeente blij en gezond van worden/blijven.  

Dan is er ook nog de Voorjaarsnota. Dat is een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar waarin zichtbaar is hoe het financieel staat met lopende zaken. Daar lijkt uit naar voren te komen dat als we alles dit jaar willen realiseren, we geld tekort gaan komen.

Toch zien wij al een aantal jaar achter elkaar dat er aan het eind van het jaar steeds weer geld overblijft, omdat niet alles wat op de planning stond is gerealiseerd. En aan het eind blijkt dat er vaak toch wel ruim is begroot.

Natuurlijk is het niet verkeerd om iets te ruim te begroten, zodat er in ieder geval aan het eind van het jaar niet een groot tekort is als er tegenvallers zijn. Toch zorgt dit er ook voor dat er wel erg voorzichtig naar bepaalde dingen wordt gekeken en plannen in de ijskast worden gezet die wel goed zouden zijn om te doen.

Wij zien dan ook graag dat er voorzichtig met het geld wordt omgegaan en er goede keuzes worden gemaakt waaraan het wordt besteed. Maar dat we wel door moeten gaan met investeren in goede voorzieningen.