Raad: meer geld voor startersleningen en kritisch op digitaal parkeren

6 februari 2024, 11:00

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 februari zorgde de gemeenteraad van Noordwijk voor een verdubbeling van het fonds voor starters op de woningmarkt. De raad besloot verder nog een kritisch te laten kijken naar het nieuwe digitale parkeerbeleid.

De gemeenteraad ging ook akkoord met de zienswijze op de Regiovisie aanpak huiselijk geweld, en nam actuele moties aan over zonnepanelen, het bevolkingsonderzoek borstkanker en de Koningin Wilhelminaboulevard. Verder verwelkomde de gemeenteraad tijdens deze eerste vergadering van het jaar 3 nieuwe commissieleden en een plaatsvervangend griffier.

Budget startersleningen omhoog

De belangstelling voor de lening voor starters op de Noordwijkse woningmarkt was het afgelopen jaar groot. De gemeenteraad stemde dan ook in met het amendement om het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de aanvulling op het startersfonds te wijzigen en het fonds te verdubbelen tot 2 miljoen euro. Verder ging de raad akkoord met een motie waarin het college wordt gevraagd de vinger aan de pols te houden en een nieuw voorstel voor aanvulling te doen zodra 60% van het fonds op is.

Hamsterhuren

De raad nam verder een motie aan die voorstelt de mogelijkheid en de effecten van de regeling ‘Hamsterhuren’ voor Noordwijk te onderzoeken. Binnen deze regeling huren starters eerst een woning die ze later kunnen kopen, waarbij (een deel van) de betaalde huur van de aankoopprijs wordt afgetrokken.

Digitaal parkeren: kijk er nog eens naar

De raadsleden dienden maar liefst 7 actuele moties in met verzoeken om het onlangs ingevoerde nieuwe digitale parkeerbeleid aan te passen.
De gemeenteraad ging akkoord met een actuele motie die vraagt de maximale parkeerduur van 3 uur per parkeeractie voor alle vergunninghouders aan te passen naar een urensaldo systeem van 550 uur. De gemeenteraad nam ook een actuele motie aan waarin zij het college vraagt nog eens kritisch naar het Noordwijkse parkeersysteem voor vergunninghouders te kijken, en daarbij ook de voor- en nadelen van systemen zoals in Katwijk en andere gemeenten mee te nemen.

Welke besluiten nam de gemeenteraad verder?

  • De raad stemde unaniem in met een actuele motie die het college verzoekt de raad te informeren over de mogelijkheid van zonnepanelen op parkeerterreinen.
  • Alle gemeenteraadsleden ging ook akkoord met de actuele motie die verzoekt in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk krachtstroom aan te leggen of uit te breiden op de standplaatsen van het mobiele onderzoekscentrum van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
  • De treurige staat waarin Koningin Wilhelmina verkeert door de renovatiewerkzaamheden van de Hotels van Oranje houdt de raad al langer bezig. De raad vond dat de maat nu vol is en nam een actuele motie aan waarin het college onder andere wordt opgedragen een onderzoek te starten met de vergunninghouder om de ongewenste situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Nu op donderdag

Met ingang van 2024 vergadert de gemeenteraad voortaan op donderdagen, eens in de 6 weken. Daardoor is in de raadskalender meer tijd voor voorbereidende beeldvormende en meningsvormende commissievergaderingen. Tijdens deze commissievergaderingen verzamelen de raadsleden eerst informatie over een onderwerp, kunnen inwoners hun mening over een onderwerp op de agenda geven en gaan de raadsleden met elkaar debat om hun mening te vormen. Daarna neemt de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit over het onderwerp.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de opname bij de betreffende spreker.

Op de webpagina met de livestream vind je ook alle stukken en de uitslagen van de digitale stemmingen.