Plannen voor 2 plekken in Hoogwakersbosstraat

24 april 2024, 09:48

Langzaamaan krijgen de plannen voor De Noordwijkse School en de DPO-locatie vorm. Medio april werden belangrijke stappen gezet. Groen licht van het college voor het voorlopig ontwerp van de nieuw te bouwen school. Ook is er een studie gereed die heel goed laat zien hoe je beide plekken in samenhang met elkaar kunt ontwikkelen.

2 plekken

Er zijn aan de Hoogwakersbosstraat in Noordwijk aan Zee 2 plekken waar wat gaat gebeuren. Het gaat om de plek waar De Noordwijkse School de oude school wil slopen om een nieuwe school te bouwen. En het gaat om de plek die er meteen naast ligt, ook bekend onder de naam DPO-locatie.

Akkoord op ontwerp voor school

De Noordwijkse School heeft een mooi ontwerp gemaakt voor hun nieuwe school. Medio april werd het besproken in het college van burgemeester en wethouders. De school krijgt van het college groen licht om met het ontwerp door te gaan. Ze kunnen de volgende stappen zetten. Op naar een definitief technisch ontwerp. Maar ook een ecologisch onderzoek. Een onderzoek naar bijzondere planten, dieren en insecten.

Voorlopige planning

De uitkomst van een ecologisch onderzoek is bepalend voor de mogelijke start bouw van de school. Als alles voorspoedig gaat, dan zou in het 1e kwartaal 2025 de sloop van de bestaande school kunnen plaatsvinden en de bouw van de nieuwe school kunnen starten.

Ontwikkeling DPO-locatie in samenhang met school

In januari 2023 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan Stichting De Noordwijkse School om een ontwerp op te stellen voor de beoogde nieuwbouw. Het gaat om een gebouw voor de school inclusief een kinderopvangvoorziening. De raad heeft aangegeven dat er ook een planontwikkeling moet worden voorbereid voor de DPO-locatie.

De raad vond het belangrijk dat de ‘school’ en ‘DPO’ plekken slim, in samenhang met elkaar worden benut, dat er geen ruimte voor woningbouw verloren gaat, goed naar de eisen voor parkeren wordt gekeken en hoe dat het beste opgepakt kan worden. En vooral: zorg voor een mooi straatbeeld. 

College presenteert de studie

Projectpartners Stek en De Noordwijkse School deden aan de studie mee. De studie is klaar. Er is een aantal mogelijkheden in kaart gebracht. Ze zijn goed beschreven. Er is een voorkeursvariant waarin 24 sociale huurappartementen worden gebouwd. De woningen waar zo’n enorme behoefte aan is in de gemeente Noordwijk.

Begin mei presenteert het college de studie aan de gemeenteraad. Met Stek zal de woningbouw worden opgepakt. Goed om te weten. Het DPO start pas als de nieuwe school er staat. De huurders en gebruikers van het DPO-gebouw worden op tijd geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Inloopavond voor de buurt

Er staat veel op stapel in de Hoogwakersbosstraat in Noordwijk aan Zee. De omwonenden zullen binnenkort worden uitgenodigd voor de inloopavond. De gemeente en de school organiseren de avond in mei. De buurtbewoners horen dan uit 1e hand welke kant het opgaat en kunnen dan zelf hun vragen stellen over nieuwe school van De Noordwijkse School en de DPO-locatie.