Plan van Aanpak 'Gezond & Actief Leven Akkoord Noordwijk' goedgekeurd

13 februari 2024, 14:55
Gezond en Actief Leven Akkoord

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ons ‘Plan van Aanpak Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA)’ goedgekeurd.

Gezond en actief Noordwijk

Dit plan is een cruciale stap naar een gezondere en actievere toekomst voor onze gemeente. Het Plan van Aanpak biedt een analyse van de gezondheid van onze inwoners, een overzicht van de huidige uitvoering en beleidsdoelstellingen, evenals duidelijke doelen en strategieën. Aspecten zoals actielijnen, organisatie, bemensing en financiën zijn zorgvuldig overwogen.

Focusgebieden

Drie specifieke focusgebieden zijn geïdentificeerd in het plan: mentale gezondheid, huisartsenbezoek & middelengebruik en vitaal ouder worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare inwoners.

Dit plan is het resultaat van nauwe samenwerking tussen ambtenaren en maatschappelijke partners. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een positief advies uitgebracht.

Uitvoering Gezond en Actief Leven Akkoord

Sinds de goedkeuring door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie is de uitvoering direct gestart. Een stuurgroep is gevormd en een regisseur GALA is inmiddels aangenomen. Daarnaast is een kwartiermaker aangetrokken voor het opzetten van de ketenaanpak valpreventie, die al in gang is gezet. Binnenkort volgt meer informatie via de website.

Samen zetten we stappen naar een gezonder en actiever Noordwijk!