Parkeerschijf verdwijnt

6 december 2023, 14:06

Gemeente Noordwijk digitaliseert het parkeren. ‘Papier’ verdwijnt. Dus ook de parkeerschijf. Wat hetzelfde blijft, is de toegestane periode van 3 uur parkeren. Maar er blijft meer hetzelfde. We zetten het even op een rij.

Papier wordt digitaal

Gemeente Noordwijk heeft al een tijd geleden besloten de overstap te maken naar digitaal parkeren en alle parkeerproducten, waaronder parkeervergunningen, digitaal aan te bieden. De bestaande parkeervergunningen die nog niet gedigitaliseerd waren, worden nu gedigitaliseerd. De gemeente blijft zoveel als mogelijk bij het huidige, bekende beleid. Voorwaarden, het tarief en het gebied waar de vergunning geldig is, blijven hetzelfde. Alleen de vorm verandert: ‘papier’ wordt ‘digitaal’.

Verenigingsvergunning

Uitzondering is de verenigingsvergunning, waarbij de voorwaarden en het tarief zijn gewijzigd. De parkeervergunning voor verenigingen is gewijzigd in voorwaarden en tarief. Het aantal parkeeracties was onbeperkt en nu gemaximeerd naar 1500 parkeeracties per jaar. Het tarief gaat van € 0,50 naar € 1,- per parkeeractie. De maximale duur van een parkeeractie blijft 3 uur, waarna een blokkade van 1 uur volgt – zie volgend punt. De kraskaart was een parkeeractie voor maximaal 3 uur. Verenigingen konden een onbeperkt aantal kraskaarten aanschaffen. In de nieuwe situatie is het aantal aan te schaffen parkeeracties beperkt tot 1500. Ook is het tarief aangepast van € 0,50 naar € 1,-.

Maximum van 3 uur parkeren

Het maximum van 3 uur parkeren is een bestaande situatie voor het parkeren met een inwonersparkeervergunning, bezoekersparkeervergunning, parkeervergunning voor verenigingen of voor GPK-houders die parkeren op een parkeerplaats in het betaald parkeren gebied. Dat verandert niet in het nieuwe stelsel.

Parkeerschijf

Wat wel verandert is het ‘papier’. In de oude situatie wordt gewerkt met een parkeerschijf. Goed om even te benadrukken: die mag je natuurlijk niet doordraaien. De digitale vertaling van de parkeerschijf is dat het kenteken na 3 uur voor 1 uur geblokkeerd wordt. Dat betekent niet dat parkeerders na 3 uur weg moeten of hun auto moeten verzetten; ze kunnen dat uur overbruggen door te betalen bij de parkeerautomaat of mobiel parkeren.

Gehandicaptenparkeervergunning

De gehandicaptenparkeervergunning (GPK) is een nieuwe, gratis vergunning. Deze is zo vormgegeven dat deze voldoet aan de oude situatie: houders van een GPK kunnen gratis maximaal 3 uur parkeren op een parkeerplaats in het betaald parkeren gebied. Ook voor deze vergunning geldt: na 3 uur volgt een blokkade van 1 uur. In de ‘oude situatie’ waren houders van een GPK vrijgesteld van het betalen van parkeerbelasting voor maximaal 3 uur als zij op een ‘gewone’ parkeerplaats in het betaald parkeren gebied parkeren met hun GPK en de parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit.

Meer informatie

Meer weten? Ga naar de website van P1, de organisatie die het parkeerbeleid voor de gemeente uitvoert en alle betrokkenen graag helpt om de stap te zetten naar gedigitaliseerd parkeren. Parkeerservice Noordwijk (P1).