Parkeergemak met tijdsaldo

6 maart 2024, 16:56

Gemeente Noordwijk komt tegemoet aan de wens van vergunninghouders met een inwonersparkeervergunning, bezoekersvergunning, gehandicaptenparkeervergunning of parkeervergunning voor verenigingen/stichtingen. Ze krijgen de beschikking over een tijdsaldo.

Informerende brief aan de gemeenteraad

“De bezoekersvergunning en inwonersparkeervergunning kosten elk € 20,- voor een heel kalenderjaar. De gehandicaptenparkeervergunning is gratis. De vergunningen geven recht op een tijdsaldo van 550 uur (33.000 minuten) per kalenderjaar. Elke maand dat de vergunning later wordt aangevraagd, nemen de kosten met 1/12 af. Het urentegoed neemt dan ook met 1/12 af (2.750 minuten)”, aldus het college in een informerende brief aan de gemeenteraad over de aanpassing.

33.000 minuten

Vergunninghouders krijgen de beschikking over een flink aantal uren waarmee ze naar eigen inzicht en behoefte kunnen parkeren op een parkeerplaats in het betaald parkeren gebied. Gemeente Noordwijk komt daarmee tegemoet aan de wens van vergunninghouders met een inwonersparkeervergunning, bezoekersvergunning, gehandicaptenparkeervergunning of parkeervergunning voor verenigingen/stichting.

In 2 stappen ingevoerd

Per 1 april 2024 worden de bezoekers-, inwoners- en gehandicaptenparkeervergunning aangepast. Per 1 mei 2024 volgt de parkeervergunning voor verenigingen. Voor het aanpassen van deze vergunning is er nog een aanpassing nodig in parkeerbelastingverordening. Daarvoor is een besluit van de gemeenteraad nodig. Dat besluit wordt voorbereid.

Communicatie

De communicatie naar de doelgroepen start binnenkort. Duidelijke instructie en een call to action. Ook op de gemeentelijke website wordt een ondersteunende webpagina ingericht om mensen te helpen met de wijziging.

Lees ook

Lees ook de collegebrief aan de gemeenteraad ‘Aanpassing parkeervergunningen/opvolging moties’.