Ontwikkeling van de NL Space Campus

8 mei 2024, 17:09

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de ontwikkeling NL Space Campus in Noordwijk. Leren van de markt levert alternatieve route op voor de realisatie van het Basecamp en de verkoop van de resterende gronden.

Ontwikkelingen

“De afgelopen twee jaren zijn er nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van de NL Space Campus. Eind 2022 is met ESA ESTEC een bruikleenovereenkomst gesloten voor een deel van het centrale ontmoetingsplein dat op grond van de Staat/ESA ESTEC ligt. Vervolgens is in september 2023 het centrale ontmoetingsplein geopend: het Martin Schröderplein.

Begin 2024 is de omgevingsvergunning voor het Cometlab, een onderzoeksfaciliteit voor productontwikkeling, verleend, waarna de bouw dit jaar zal starten. Bovenstaande stappen zijn onderdeel van de Activatie Open Veld die als eerste fase van de gehele ontwikkeling wordt uitgevoerd. Verder zal de International Meeting Facility, het nieuwe hoofdgebouw voor ESTEC waar ook campusbewoners toegang tot krijgen, voor het einde van het jaar worden geopend”, zo staat te lezen in de brief die 8 mei naar de gemeenteraad werd verstuurd. 

Leermoment Europese aanbesteding Basecamp

Ook rapporteert het college over het verloop van de Europese aanbesteding van het Basecamp. “Op 2 november 2022 hebben de gemeente Noordwijk, de Provincie Zuid Holland en de stichting NL Space Campus een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel het door partijen gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van een Europese aanbesteding voor het Basecamp. Dit centraal gelegen Basecamp moet het hart gaan vormen van de NL Space Campus met gemeenschappelijke ruimtes waaronder een horecavoorziening en vergader- en kantoorruimtes.

Op 6 december 2022 is de Europese aanbesteding met voorselectie gestart. Tijdens de selectiefase zijn de verschillende aanmeldingen beoordeeld, waarna er één gegadigde is geselecteerd die vervolgens is uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Uiteindelijk heeft de gegadigde eind 2023 laten weten niet in te schrijven. Volgens de gegadigde zijn de marktomstandigheden sterk veranderd waardoor beleggers zich geconfronteerd voelen met financiële onzekerheid. Daarnaast is zij van mening dat er sprake is van een risicoprofiel dat moeilijk beheersbaar is door de contractuele voorwaarden. De combinatie van bouwplicht, grondafname, boeteclausules, concessieverplichtingen, verkoopbaarheid en aansprakelijkheden uit de concessie is voor de gegadigde te complex en werkt te beperkend. Ook kon zij binnen de geldende aanbestedingsvoorwaarden het Basecamp niet uitbreiden. Gegadigde heeft desondanks aangegeven veel potentie te zien in de ontwikkeling van de NL Space Campus op basis van andere uitgangspunten”.

Alternatieve route voor Basecamp en de verkoop van de resterende gronden

“Zowel gemeente als provincie zien voldoende aanknopingspunten voor een alternatieve opzet, die in vergelijking met de eerdere Europese aanbesteding meer ruime biedt aan de markt, en nog steeds de doelstelling heeft om een Basecamp te realiseren op de NL Space Campus. Voorts zien we dat er als gevolg van de aanbestedingsprocedure private partijen zijn die potentie zien in de ontwikkeling en realisatie van een Basecamp en reeds plannen aan het maken zijn hiervoor. Echter hebben zij andere uitgangspunten met betrekking tot de contractuele constructie en de grootte van het Basecamp voor ogen dan hetgeen nu uitgewerkt was in de aanbesteding. Dit heeft geleid tot de alternatieve opzet voor de realisatie van het Basecamp en de verkoop van de resterende gronden.

Het aanbestedingsspoor wordt hierbij verlaten en er wordt meer vrijheid en initiatief gegeven aan de markt om met een invulling te komen. Hierbij worden twee lichte openbare selectieprocedures gestart: een voor het Basecamp en een voor de resterende gronden”, aldus het college in de brief.

Lees ook de brief die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd ‘Stand van zaken ontwikkeling NL Space Campus’.