Nachtbus Noordwijk - Katwijk - Leiden

3 november 2023, 12:23

De nachtbus Noordwijk – Katwijk – Leiden blijkt op korte termijn niet realiseerbaar zo blijkt uit de resultaten van het onderzoek hiernaar.

2 gemeenten – 1 wens

In de afgelopen periode hebben gemeente Katwijk en gemeente Noordwijk een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de nachtbus Noordwijk – Katwijk – Leiden. Met een brief hebben de colleges de gemeenteraden begin november over de uitkomst ervan geïnformeerd. De nachtbus blijkt op korte termijn niet realiseerbaar.

De reacties van de vervoerders

Bij 6 vervoerders is uitvraag gedaan om deze pilot uit te voeren. Dit betreft zowel Arriva, die momenteel het openbaar vervoer in onze regio rijdt, als een aantal commerciële vervoerders. Hun reacties verschillen niet zo erg veel.

“Er is onvoldoende capaciteit aan chauffeurs om deze pilot uit te voeren. Er zijn te weinig mensen die in deze nachten de bussen kunnen en willen rijden.”

En: “Ook wordt aangegeven dat het al moeilijk genoeg is om de capaciteit die overdag benodigd is in te vullen. Vervoersbedrijven zijn nog herstellende van de coronaperiode en hebben in de afgelopen jaren veel personeel zien vertrekken. Dit is in lijn met het landelijke beeld; veel nachtlijnen zijn na de coronaperiode niet meer teruggekomen.”

Tot slot “Voorts geven enkele vervoerders aan dat de risico’s van deze nachtelijke ritten aanleiding is om niet in te schrijven in verband met mogelijke vernielingen en baldadigheid. Een enkele vervoerder heeft daar in het verleden negatieve ervaringen mee. De kosten voor het inzetten van handhavers zou dan noodzakelijk worden gesteld.”

Lees ook

Lees ook de brief aan de gemeenteraad “Resultaten onderzoek Nachtbus Noordwijk – Katwijk – Leiden”.