Minister Hugo de Jonge bezoekt ‘prokkelduo’ op stembureau Munnekeweij

6 juni 2024, 15:53

Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni, nam minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een kijkje op het stembureau Topaz Munnekeweij. Hier ging hij in gesprek met het ‘prokkelduo’ Mimi Jansen en Hans de Mooij. Een prokkelduo bestaat uit een inwoner met een verstandelijke beperking en een vrijwilliger die deze inwoner begeleidt.

Inclusieve stembureaus

De gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en heeft zich daarom aangesloten bij de landelijke campagne ‘Inclusieve Stembureaus’. Reden voor minister Hugo de Jonge om een kijkje te nemen bij het stembureau in Noordwijkerhout. Tijdens het bezoek nam de minister uitgebreid de tijd voor Hans en Mimi. Hij stelde hen veel vragen en er werd volop gepraat over Europa, de politiek en andere onderwerpen.

Munnekeweij en Uitvaltij

De gemeente Noordwijk heeft tijdens eerdere verkiezingen ook prokkelduo’s op stembureaus gehad. Voor Mimi en Hans was het echter de 1e keer. Samen verrichtten zij de gebruikelijke taken van een stembureau lid. Denk aan de kiezers welkom heten in het stembureau, het controleren van de identiteit van de kiezer en het uitdelen van stembiljetten. Ook op het stembureau locatie Uitvaltij in Noordwijk was een prokkelduo aanwezig.

350 Prokkelduo’s

In Nederland zijn er meer dan 1.000.000 mensen met een licht verstandelijke beperking. Er zijn maar liefst 220 gemeenten aangesloten bij de campagne Inclusieve Stembureaus. In totaal zijn er deze verkiezingen 350 prokkelduo’s aan het werk. Goed nieuws, vindt de Stichting Prokkel, want op deze manier wordt de samenleving steeds een stap inclusiever.

Prokkelweek

Op maandag 10 juni start de landelijke Prokkelweek. In deze week worden nog meer prikkelende ontmoetingen georganiseerd tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Meer informatie is te vinden op Prokkel.nl