Locaties 800 extra bomen worden beoordeeld

2 mei 2024, 10:02

Gemeente Noordwijk plant de komende jaren 800 extra bomen. Begin 2024 startte dit project met een participatieproject. De gemeente nodigde inwoners uit om mee te denken over locaties voor de extra bomen. Na de oproep hebben de inwoners in totaal 315 ideeën aangedragen voor 1 of meerdere bomen. De 1e fase van het participatietraject is hiermee met succes afgerond.

Beoordeling van locaties

Nu het participatietraject is afgerond, gaat de gemeente aan de slag om de voorgestelde locaties te beoordelen. Verschillende factoren zal de gemeente hierbij in overweging nemen. Waaronder de blootstelling aan zeewind, aard van de ondergrond, beschikbare ruimte boven- en ondergronds en effecten van klimaatverandering.

Selectie van locaties en boomsoorten

De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 de aangedragen locaties te beoordelen en selecteren. Met alle aandacht voor welk type boom en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het streven is dat de bomen gezond moeten kunnen groeien en vitaal volwassen kunnen worden. Dat streeft de gemeente na door de juiste boom op de juiste plek te planten. En daarbij een groeiplaats in te richten die vitaal volwassen worden en een goede groei bevordert.

Goed voor milieu en gezondheid

800 extra bomen belooft niet alleen een verbetering van het landschap. Maar draagt ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit, verbeteren van de luchtkwaliteit en tegengaan van klimaatverandering.

Uitgangspunten voor dit project

 • De bomen komen op gemeentelijke grond.
 • De projectorganisatie/gemeente houdt er rekening mee, dat de bomen niet te dicht tegen grond van inwoners komen te staan.
 • De boom heeft een goede groeiplaats nodig. De boom heeft boven- en ondergronds voldoende ruimte om te groeien.
 • De projectorganisatie/gemeente houdt er rekening mee, dat er niet te veel takken over eigen grond van inwoners komen te hangen wanneer de boom volwassen is.
 • De projectorganisatie/gemeente houdt rekening met de aanwezigheid van bestaande zonnepanelen.
 • De bomen die we planten zijn inheems waar mogelijk. Met de huidige veranderingen in het klimaat planten we bomen die geschikt zijn voor het toekomstige klimaat. We zorgen voor een gevarieerd bomenbestand.
 • Het gaat in dit project om extra bomen. De ideeën die aangedragen zijn en over herplant van bomen gaan, zijn genoteerd. Voor zover dit nog niet het geval is, nemen wie die mee in de lijst van bomen die worden herplant. 

Wat wil de gemeente de komende tijd doen?

 • Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 de aangedragen ideeën beoordelen. De gemeente bepaalt dan waar de bomen geplant gaan worden. Die stap is nodig omdat niet elke boom op elke plek past.
 • De definitieve locaties selecteren. Met alle aandacht voor welk type boom en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
 • Een vervolgproject opzetten en inrichten. Dit is dan gericht op het daadwerkelijk planten van de 800 bomen.
 • De bomen vervolgens planten in de plantseizoenen 2024 – 2025, 2025 – 2026 en 2026 – 2027.

Samen maken we Noordwijk groener!