Lintjesregen in de gemeente Noordwijk: Dertien Koninklijke Onderscheidingen

26 april 2024, 12:20
Feestelijke lintjesregen 2024 in gemeente Noordwijk

Burgemeester Wendy Verkleij reikte op vrijdagochtend 26 april in een goed gevulde Oude Jeroenskerk aan 12 inwoners (zes Noordwijkers en zes Noordwijkerhouters) een Koninklijke Onderscheiding uit tijdens de traditionele lintjesregen. Ook werd er een Noordwijker onderscheiden in een andere gemeente.

Koos Barnhoorn, Jaap Beunder, Rob Choufoer, Huub Duivenvoorde, Corrie Duivenvoorde-van der Hoorn, Willeke Duivenvoorden-van den Berg, Wilma Gudmundsson, Jan van Leeuwen, Theo van der Linden, Cees van Schooten, Jan Verwer en Vincent Wuijster kregen hun onderscheiding door de burgemeester in de kerk opgespeld. Noordwijker Gert Binnendijk kreeg zijn onderscheiding in de gemeente Katwijk uitgereikt. Tijdens de ceremonie bracht zangeres Sophie Warmerdam het Wilhelmus ten gehore.

In totaal 851 vrijwilligersjaren

In haar toespraak benadrukte de burgemeester hoe blij en trots ze is op de vele mensen uit de gemeente die zich inzetten voor een ander en voor de lokale samenleving: “Jullie doen dat allen op een manier die voor jullie zelf vaak heel vanzelfsprekend is. Heel passend bij wie jullie zijn. Maar het is nooit vanzelfsprekend. Ik ben er heel trots op dat we in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk mensen hebben zoals jullie. Mensen die zich inzetten voor anderen. Voor het dorpsleven in al zijn facetten.” Ook noemde zij het aantal opgetelde jaren dat de gedecoreerden gezamenlijk aan hun vrijwilligersleven hebben besteed; maar liefst 851 jaren.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Alle gedecoreerden werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze orde bestaat sinds 1892 en is bedoeld voor “iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving of die in zijn of haar werk bijzondere prestaties heeft geleverd”. De gedecoreerden die afgelopen vrijdag hun ‘lintje’ ontvingen, hebben zich op een groot aantal terreinen ingezet: in het verenigingsleven, bij sportclubs, bij de reddingsbrigade en de KNRM, binnen het kerkelijk leven, de hospice of als mantelzorger. “Vrijwilligers worden vaak het cement van de maatschappij genoemd en zo zie ik het ook. Het zijn mensen zoals jullie die de boel bij elkaar houden. Mensen zoals jullie, die dingen opbouwen, tradities in stand houden, kleur geven aan het dorpsleven of zingeving bieden in het leven van een ander.”

De gedecoreerden:

De heer J. (Koos) Barnhoorn

De heer J. (Koos) Barnhoorn (1960) was van 1979 tot 1982 afwisselend voorzitter en secretaris van de Gereformeerde Jongeren Vereniging te Noordwijk. Hij organiseerde er bijeenkomsten en activiteiten. Van 1983 tot 1985 was hij penningmeester van het studentenhuis De Drie Poorten te Rotterdam, waar hij destijds woonde. Van 1987 tot 1992 was hij penningmeester van de Jeugdcentrale bij de Gereformeerde Kerk Noordwijk. Hij organiseerde mede de bijeenkomsten voor jongeren en het jaarlijkse clubkamp. Van 1992 tot 2007 was Koos penningmeester van zowel Stichting Wonen Groot Hoogwaak als Stichting Zorg Groot Hoogwaak te Noordwijk. Hij zette zich in voor de grootschalige renovatie en transformatie van het verzorgingstehuis naar een modern woonzorgcentrum. Ook werden er in zijn bestuursperiode veel aanleunwoningen, zorgappartementen en koop- en huurappartementen gebouwd, waarbij de financiële en maatschappelijke investering uitsluitend bij Groot Hoogwaak lag. Joop speelde hierin een grote en essentiële rol. Van 2013 tot 2018 was hij secretaris van de lokale jaarlijkse dressuurwedstrijd De Vinkenburg en verzorgde tevens de financiën. Sinds 2002 is hij ook penningmeester van de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak te Noordwijk, die extraatjes organiseert voor de bewoners van het gelijknamige zorgcentrum. Hij werft mede fondsen door middel van acties, waardoor een busje aangeschaft kon worden, evenals een wonderlamp en een duofiets.

De heer J.P.W. (Jaap) Beunder

De heer J.P.W. (Jaap) Beunder (1960) was van 1992-2014 vrijwilliger bij de voetbalvereniging Sint Bavo (VVSB) te Noordwijkerhout. Hij begon als bestuurslid jeugdzaken (1992-2002) en was vanaf 2002 voorzitter jeugdzaken (2002-2008). Hij richtte in 2009 de Stichting Hirado op, met als doel de versterking van de stedenband met deze Japanse stad en de uitwisseling van voetballers. Tijdens de uitwisseling zorgde hij voor gastgezinnen voor de voetballers. Ook fungeerde hij als jeugdtrainer en scheidsrechter. Van 2014 tot 2020 was Jaap voorzitter van de Voedselbank Noordwijkerhout. Hij bracht de organisatie zo breed mogelijk onder de aandacht, onder andere om fondsen te werven en donaties in ontvangst te kunnen nemen. Hij stimuleerde de samenwerking met andere voedselbanken in de regio, om zo het aanwezige voedsel evenredig te verdelen, ondersteunde bij de wekelijkse uitgifte en leverde een bijdrage aan de fusie van de Voedselbanken van Noordwijk en Noordwijkerhout. In 2014 werd Jaap penningmeester en sinds 2019 is hij voorzitter van het Shantykoor ’t Bollenhart te Noordwijkerhout. Jaap leverde een grote bijdrage aan het glossy magazine ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum en organiseerde mede het jubileumconcert. Hij organiseert ook het jaarlijkse Shantykorenfestival in Noordwijkerhout. Ten slotte was Jaap een periode vrijwilliger bij en interim-voorzitter van de lokale politieke partij NZLokaal. Hij dacht mee met het bestuur rondom de gemeentelijke fusie in 2019 en nam deel aan de coalitieonderhandelingen in 2022.

De heer R. (Rob) Choufoer

De heer R. (Rob) Choufoer (1957) ondersteunt zijn schoonouders al vele jaren als mantelzorger en is hun steun en toeverlaat. Van 2011 tot nu is hij vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Groot Hoogwaak te Noordwijk. Hij was vrijwilliger thuisadministratie. Momenteel is hij chauffeur van de rolstoelbus, werkt hij nieuwe chauffeurs in en traint hij vrijwilligers in het gebruik van de duofiets. Sinds 2011 is Rob ook coördinator van en vrijwilliger bij Z-ambassadeurs Noordwijk. Z-ambassadeurs zijn vrijwilligers die actief hun leefomgeving schoonhouden. Hij onderhoudt de contacten met de gemeente, beheert de bakfiets, coördineert de inzet van de zwerfafvalboot, maakt de roosters en regelt de afvoer van afval. Daarnaast werft hij sponsoren en andere vrijwilligers, stelt hij de wekelijkse nieuwsbrief op en geeft hij voorlichting op scholen. Vanaf 2020 is Rob vrijwilliger bij de Stichting MEERgroen. Deze stichting doet onder andere aan ecologisch natuur- en groenbeheer en werkt met actieve burgerparticipatie. Rob ondersteunt diverse projecten in de Haarlemmermeer, Heemstede en Sassenheim. Tevens onderhoudt hij contacten met de wijkraden en de gemeente om een project van de grond te krijgen in Noordwijk. Daarnaast is hij actief betrokken bij de actie Meer Bomen Nu, een samenwerking tussen de stichting en Uganda.

De heer H.T.M. (Huub) Duivenvoorde

De heer H.T.M. (Huub) Duivenvoorde (1955) is vanaf 1995 vrijwilliger bij Atletiekvereniging de Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL). Hij verzorgt het materialenonderhoud en het inrichten van de materialenwagen. Daarnaast is hij lid van het Wedstrijd Organisatie Comité. Bij wedstrijden verzorgt hij onder andere de opbouw en het afbreken, zet hij het parcours uit, richt hij de inschrijftafel in en helpt hij bij de waterpost. Ook verleent hij hand- en spandiensten. Sinds 1995 is hij ook vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging CV De Vikings te Noordwijkerhout. Daar organiseert hij mede de Baggerloop en ondersteunt hij bij de bouw van de carnavalswagen, loopt mee in de optocht, is hij figurant en ruimt hij op. Van 2000 tot nu is hij vrijwilliger en verkeersregelaar bij de Avondvierdaagse Noordwijkerhout. Vanaf 2008 is Huub vrijwilliger bij de Sinterklaas intocht in het centrum van Noordwijkerhout, georganiseerd door de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging. Daar is hij coördinator van de verkeersregelaars en ook zelf verkeersregelaar. Sinds 2000 is Huub ook vrijwilliger bij de Triathlonvereniging Noordwijkerhout, die eenmaal per jaar een wedstrijd organiseert voor ongeveer 300 deelnemers. Hij ondersteunt bij het evenement, zorgt onder andere voor de materialen, de waterpost en is verkeersregelaar. Van 2011 tot 2014 was Huub vrijwilliger bij het Roparun team Noordwijkerhoutse Runners, dat deelnam aan de non-stop estafetteloop die wordt gehouden tussen Rotterdam en Parijs. Hij liep zelf niet, maar was betrokken bij de inzameling van materiaal en de invulling van de cateringwagen. Hij was hiervan chauffeur en ondersteunde bij een goed verloop. Sinds 2008 is Huub vrijwilliger bij het Topaz Woonzorgcentrum Munnekeweij in Noordwijkerhout, waar hij als chauffeur voor de cliënten werkt. Ten slotte is hij sinds 2020 vrijwilliger bij de Vogelvereniging De Kolibri te Noordwijkerhout e.o. Hij is materialenman en verzorgt de barwerkzaamheden. En hij ondersteunt bij de organisatie van tentoonstellingen, onder andere door het opzetten en het vervoeren van materiaal.

Mevrouw C.A.T. (Corrie) Duivenvoorde-Van der Hoorn

Mevrouw C.A.T. (Corrie) Duivenvoorde-Van der Hoorn (1955) is zweminstructeur en zwemjuf bij de NZRB Zwem- en Reddingsbrigade en doet alles wat nodig is voor de kinderen. Ook is zij vrijwilliger bij Carnavalsvereniging de Vikings. Corrie is aanwezig bij vergaderingen, bij allerlei voorbereidingen, bij het bouwen aan de carnavalswagen, maakt kledingcreaties voor de optochten, ruimt de residentie op, maakt soep en staat achter de bar bij vergaderingen samen met haar man Huub. Ook werkt ze mee aan de organisatie van de Baggerloop. Daarnaast helpt zij bij het steken van de Corsowagen sinds 2003, 4 lange dagen achter elkaar. Verder is zij vrijwilliger bij de Triathlonvereniging Noordwijkerhout. Zij verzorgt de catering, is verkeersregelaar, staat bij de waterpost, smeert broodjes, bouwt op en ruimt op na afloop. Daarnaast helpt zij met het zoeken van vrijwilligers, brengt pakketten rond voor de vrijwilligers en brengt kerstkaarten rond. Ook is zij vrijwilliger bij de Avondvierdaagse Noordwijkerhout als verkeersregelaar. Ten slotte is Corrie voor de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging verkeersregelaar bij de Sinterklaasintocht.

Mevrouw W.A.M (Willeke) Duivenvoorden-Van den Berg

Mevrouw W.A.M (Willeke) Duivenvoorden-Van den Berg (1974) is sinds 1982 vrijwilliger bij Parochie Sint Maarten, met name voor de Jozefkerk. Zij fungeerde in het verleden als misdienaar en acoliet. Ook begeleidde zij een aantal jaar het jongerenpastoraat. Sinds 2002 verzorgt zij de bloemversiering bij trouw-, rouw- en feestdiensten. Zij ondersteunt bij het uitreiken van de communie en bij de jaarlijkse lotenverkoop. Zij ontving in 2023 de Jozefspeld. Sinds 1995 is zij vrijwilliger bij de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging. Ze ondersteunt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht, onder andere door te helpen met het inpakken van snoepgoed. Zij bereidt het Sinterklaashuis voor. Ook fungeert zij als Piet en bezoekt zij elk jaar een medisch kinderdagverblijf. Van 2001 tot 2021 was Willeke vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Kaninefaaten te Noordwijkerhout. En fungeerde daar als lid van de Boerenkoolcommissie en begeleidde het boerenbruidspaar gedurende het carnavalsseizoen. Van 2007 tot 2020 was zij mantelzorger voor haar nichtje met een ernstige meervoudige beperking. Ze zorgde wekelijks een middag voor haar om de ouders de ontlasten. Zij verzorgde en verschoonde haar, hielp bij het eten en drinken en zorgde ervoor dat zij een leuke dag had. Nu het nichtje in een zorginstelling woont, bezoekt zij haar regelmatig. Willeke is ook mantelzorger geweest voor haar schoonmoeder, die in 2006 is overleden, en nu zorgt ze voor haar schoonvader. Zij regelde tijdens de ziekteperiode van haar schoonmoeder alle medische afspraken en verleende veel zorg. Na het overlijden regelde zij de uitvaart. Sindsdien ondersteunt zij haar schoonvader bij de administratie, de financiën en het huishouden. Zij bezoekt hem regelmatig en begeleidt hem naar medische afspraken. Sinds 2011 is Willeke secretaris van de Stichting Vrienden van Munnekeweij te Noordwijkerhout, die activiteiten en extraatjes organiseert voor het gelijknamige woonzorgcentrum. Zij maakt de jaarlijkse nieuwsbrief en draagt zorg voor de inkoop van de kerststukjes. Ook is zij verantwoordelijk voor het donateurenbestand. Sinds 2013 is zij vrijwilliger bij de Oranjevereniging Noordwijkerhout en ondersteunt daar  jaarlijks bij de activiteit klootgooien voor ouderen op de kermis. Sinds 2019 is zij verkeersregelaar bij de Stichting Avond4Daagse Noordwijkerhout. Vanaf 2021 is Willeke vrijwilliger bij de Stichting Noordwijkerhout van Toen, ze is suppoost in het museum en bedient de kassa, ze verkoopt artikelen, schenkt koffie en thee en maakt schoon. Ook informeert zij de bezoekers over de lokale geschiedenis.

Mevrouw W.A.I. (Wilma) Gudmundsson

Mevrouw W.A.I. (Wilma) Gudmundsson (1955) is sinds 2000 vrijwilliger bij ‘Bo’, de lokale omroep van de Bollenstreek. Destijds begonnen onder de naam NENS voor Gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk en later voor de gehele Bollenstreek. Zij zet zich in als radioverslaggever en maakt reportages bij nieuwsevenementen. Zij is presentatrice van het wekelijkse radioprogramma “Nieuwsboulevard”. Zij maakt diverse cultuurprogramma’s, het portretprogramma “de Thuiswedstrijd” en is verslaggever van incidentele uitzendingen zoals de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Zij presenteert ook TV programma’s zoals “Bollenstreek van Toen”, een religieus muziekprogramma en het “Podium Bollenstreek” waarvoor zij zelf de gasten vraagt en de interviews voorbereidt. Tijdens het bloemencorso is zij ook ter plaatse aanwezig voor opnames of uitzendingen. Zij bereidt vrijwel alle programma’s zelf voor. Wilma was tot 2012 mantelzorger bij de Hospice Duin- en Bollenstreek. Zij stond in totaal zeven mensen uit haar familiekring en daarbuiten bij in hun laatste levensfase, waaronder haar schoonmoeder. Wilma was in 2011 Noordwijker van het Jaar.

De heer J.B.L.J.A. (Jan) van Leeuwen

De heer J.B.L.J.A. (Jan) van Leeuwen (1943) was vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Noortukkers van 1984 tot 1993. Jan werd direct in 1984 al Prins Carnaval samen met zijn echtgenote als Prinses, hij was gastheer, verrichtte hand- en spandiensten, initiator van het ‘zeezeiken’ en bedacht vele acts. Van 1988 tot 1991 was Jan betrokken bij VVV Noordwijk. Hij was bestuurslid en voorzitter Raad van Toezicht. Jan heeft partijen bij elkaar gebracht en tactvol bij elkaar gehouden. Mede door zijn inspanningen is de Stichting VVV Noordwijk Promotion ontstaan. Van 2004 tot 2007 was Jan vrijwilliger bij Stichting Dorpshuizen Noordwijk toen die werd samengevoegd met Stichting Theater in De Muze tot Stichting De Muze. Jan was medeoprichter van Theater De Muze dat opende op 1 april 2004. Hij zat in de bouwcommissie, was voorzitter en tweede penningmeester en deed verslaglegging. Ook zat hij in de sollicitatiecommissie, omdat na de samenvoeging een nieuwe gezamenlijke directeur benoemd moest worden. Jan heeft de verslaglegging en de uitvoering van de financiën tot volle tevredenheid van de gemeente verzorgd. Jan is sinds 2008 vrijwilliger bij het Noordwijks Accordeon Festival als medespeler (drummer) en zit in het bestuur. Van 2008 tot nu is Jan vrijwilliger bij VvE De Morgenster/ Fintec als lid van de kascommissie. Sinds 2009 is Jan vrijwilliger bij de Oranjevereniging Noordwijk en zet zich ook in als adviseur. In datzelfde jaar was hij hoofd van de commissie voor het 100-jarig bestaan, waar hij een geweldig meerdaags feest organiseerde voor de inwoners. Daarnaast helpt hij mee met evenementen zoals Koningsdag, de viering van 5 mei en de najaarsfeesten in september. Sinds 2016 is hij verantwoordelijk voor de kascontrole en de verkoop van munten. Jan is sinds 2013 voorzitter van Bridgevereniging De Dummie in Noordwijk. Onder zijn leiding is de vereniging gegroeid naar ruim 100 leden. Daarnaast is Jan sinds 2017 mantelzorger, steun en toeverlaat voor buren, vrienden en bekenden. Hij gaat mee naar ziekenhuisafspraken, doet boodschappen en helpt met belastingaangiften.

De heer T.J. (Theo) van der Linden

De heer T.J. (Theo) van der Linden (1969) is vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (KNRM), reddingstation Noordwijk aan Zee. Hij begon in 1992 als opstapper. In 2000 werd hij plaatsvervangend schipper. Als schipper heeft hij de operationele leiding van het reddingstation en gaat hij over alle uitvoerende activiteiten rond de operationele gereedheid van het reddingstation en de staat van onderhoud van materieel en materiaal, met inbegrip van het boothuis/bemanningsverblijf. Hij heeft ook het gezag aan boord van de reddingboot. Sinds 2011 is Theo SAR Liaison. In die functie vormt hij de schakel tussen land- en waterhulpverleningsdiensten en organiseert hij oefeningen, zoals de zeer grote SAREX incident-oefeningen waar veel reddingstations en andere hulpverleningsinstanties altijd bij betrokken zijn.

De heer C.W. (Cees) van Schooten

De heer C.W. (Cees) van Schooten (1950) was van 1984 tot 2023 vrijwilliger bij voetbalvereniging Sint-Bavo te Noordwijkerhout. Hij verzorgde de ledenadministratie. Hij was het centrale contact tussen het wedstrijdsecretariaat, de leden en de KNVB. Hij had contact met alle trainers/leiders en met de organisatie. Hij zorgde voor het innen van de contributie die de leden moesten betalen. Hij maakte de ledenpassen en controleerde deze. Voor ouders van jeugdleden die de contributie niet konden betalen, zorgde Cees voor het contact met het Jeugdsportfonds, zodat die kinderen ook de kans kregen om te voetballen. Verder deed hij alles wat maar met de ledenadministratie te maken had. Daarnaast zet hij zich al jaren in als Z-ambassadeur in onze gemeente. Hij haalt het zwerfaval weg uit de openbare ruimte.

De heer J.W. (Jan) Verwer

De heer J.W. (Jan) Verwer (1947) is sinds 1986 vrijwilliger bij en sinds 2002 secretaris van Carnavalsvereniging De Kaninefaaten te Noordwijkerhout (30 leden). Hij was lid van de optochtcommissie en verantwoordelijk voor de bouw van de prinsenwagen. Hij fungeerde ook als secretaris van de jeugdcommissie en voorzitter van de dansmariekes. In 1991-1992 was hij Prins en sindsdien adviseert hij het bestuur. Tegenwoordig organiseert hij de jaarlijkse seniorenmiddag en tot voor kort was hij Kanselier der Orden. Daarnaast was Jan van 2000 tot 2005 voorzitter van muziekvereniging Stichting Jeanne d’Arc te Noordwijkerhout. Hij was in de periode 2000-2003 tevens tambour-maître. Onder zijn leiding zijn allerlei commissies opgestart en van sommige was hij ook voorzitter. Hij gaf een grote impuls aan het werven van sponsors. Van 2000 tot 2015 was Jan betrokken bij de Stichting Dollen tussen de Bollen, een jaarlijks blaaskapellenfestival te Noordwijkerhout. Eerst als presentator, daarna als bestuurslid en later als gedreven voorzitter. Daarnaast wierf hij sponsors. Sinds 2018 is Jan vrijwilliger bij de Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam te Noordwijkerhout. Hij fungeert als gastheer tijdens de activiteiten, zet de ruimtes klaar en draait bardiensten. Ook verzorgt hij de catering tijdens de bridgeavonden. Ten slotte is Jan sinds 2018 ook drager bij de Uitvaartvereniging Sint Barbara te Noordwijkerhout.

De heer V. (Vincent) Wuijster

De heer V. (Vincent) Wuijster (1969) is sinds 1997 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (KNRM), reddingstation Noordwijk aan Zee. Hij begon als opstapper en sinds 2003 is hij motordrijver. Hij zorgt ervoor dat de motorinstallatie op ieder moment bedrijfsklaar is, voert onderhoud en kleine reparaties uit aan de boot, onderhoudt contact met de technisch inspecteur, neemt samen met de schipper initiatieven om in overleg zaken te verbeteren en meldt storingen aan motoren en de elektrische installatie direct aan de schipper en de PICie. Vincent heeft aan 455 acties deelgenomen. Hierbij zijn 260 mensen en 10 dieren veilig aan wal geholpen.

Onderscheiding uitgereikt in Katwijk:

De heer G. (Gert) Binnendijk

De heer G. (Gert) Binnendijk (1960) is vrijwilliger bij de Oecumenische werkgroep en musicalgroep. Hij was betrokken bij het organiseren van de musical Noach en kerstmusicals in de parochie Haastrecht. Verder is hij pianist bij Praisegroep UitBUNdig in Bunnik en betrokken bij volleybal Protestantse Wijkgemeente Noordwijk.

Gert Binnendijk
Gert Binnendijk