Leefstijlakkoord Noordwijk van start met 18 mooie projecten

7 maart 2024, 11:50

Van het aanpakken van beweegarmoede bij kinderen tot samen bewegen op muziek, van een cursus gezonder eten tot een rondje gemeente met de scootmobiel, van fietsmaatjes in De Zilk tot een Health event voor jongeren. Deze 6 en nog 12 projecten zijn opgenomen in de 2e editie van het Leefstijlakkoord Noordwijk. Een gezamenlijke stimulans om gezondere keuzes te maken en zowel mentaal als fysiek gezond in het leven te staan.

18 projecten

De projecten zijn ingebracht door ruim 50 verenigingen en organisaties uit het maatschappelijk veld, onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn. Na een selectie van de stuurgroep zijn er 18 projecten opgenomen in het Leefstijlakkoord, waarin het voormalig sportakkoord en preventieakkoord zijn samengevoegd. Gisteravond gaf wethouder Dennis Salman de aftrap van het Leefstijlakkoord 2024. Alle 18 projectaanvragers gaven vervolgens een pitch van hun project en zetten een handtekening onder het akkoord.

Doelen Leefstijlakkoord

Het doel van het Leefstijlakkoord is om de inwoner van de gemeente Noordwijk zich gezonder te laten voelen. Door kennis over de gezonde keuze te bevorderen en hierdoor de leefstijl te verbeteren. Alle projecten uit het Leefstijlakkoord dragen bij aan de vooraf gestelde doelen: bewoners meer laten sporten of bewegen, gezonder te laten eten, middelengebruik terug te dringen en meer aandacht geven aan de mentale gezondheid. De gemeente Noordwijk helpt de projecten uit het Leefstijlakkoord op weg met een geldbedrag.

Trots

De gemeente en de stuurgroep bestaande uit Sportbedrijf Noordwijk, Welzijn Noordwijk, Brijder, Sportraad Noordwijk, Welzijnskwartier, Goed Bezig Noordwijk en de Netwerkregisseur Jeugd zijn er trots op dat er ruim 50 organisaties betrokken zijn bij de 2e editie van het Leefstijlakkoord. Het is mooi om te zien dat het dorp zo betrokken is om de gezonde leefstijl van de inwoners te bevorderen. Het Leefstijlakkoord richt zich op alle inwoners. Bekijk alle projecten op noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl of lees meer op onze projectpagina van het Leefstijlakkoord.