Kick-off leefstijlakkoord 2024

17 oktober 2023, 10:51

Op dinsdagavond 24 oktober 2023 nodigt gemeente Noordwijk alle sportverenigingen, maatschappelijke en welzijnsorganisaties, het onderwijs, zorgaanbieders, ondernemers, verenigingen, stichtingen en enthousiaste inwoners van harte uit voor de aftrapbijeenkomst van het Leefstijlakkoord 2024 Noordwijk.

Denk mee

Iedereen is welkom om mee te denken over een project dat bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze inwoners. Tijdens de kick-off bijeenkomst wordt er teruggeblikt op succesvolle projecten. Er is ruimte voor verschillende organisaties en verenigingen om met elkaar in gesprek te gaan over ideeën voor nieuwe projecten en wordt er kennis gemaakt met de 4 thema’s van het Leefstijlakkoord.

Doel

Het doel van het leefstijlakkoord is om de inwoners van gemeente Noordwijk zich gezonder te laten voelen. Door kennis over de gezonde keuze te bevorderen en hierdoor de leefstijl te verbeteren. Met het leefstijlakkoord proberen we aan dit onderwerp een boost te geven. Het akkoord richt zich op de leefstijl van alle inwoners (jong en oud) van gemeente Noordwijk.

Het gaat om de volgende thema’s:

  • Stimuleren van sport en bewegen
  • Stimuleren van gezonde voeding
  • Terugdringen middelengebruik
  • Aandacht voor mentale gezondheid

Kom je ook?

Wil je weten wat er allemaal gebeurt op het gebied van gezondheid in de gemeente Noordwijk? Heb je zelf al concrete ideeën voor nieuwe projecten? Maak kennis met de verschillende thema’s, leer over bestaande projecten en ontmoet nieuwe partners. Het programma start om 19.30 uur (19.15 uur inloop) in restaurant Quartier Nord, De Grent 30 in Noordwijk.

Leefstijlakkoord

Lees meer over het Noordwijkse Leefstijlakkoord.