Gemeenteraad buigt zich over de Perspectiefnota met bezuinigingsvoorstellen

16 juni 2023, 14:10

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Perspectiefnota naar de gemeenteraad gestuurd. Dit document geeft inzicht in de financiële situatie van gemeente Noordwijk op de korte en langere termijn.

Nota

De nota loopt voor op de begroting die later dit jaar wordt gepresenteerd. We krijgen te maken met tekorten. In 2024 en 2025 is er nog sprake van een positief saldo van respectievelijk € 665.000,- en € 1.728.000,-. Vanaf 2026 is er sprake van een tekort. Voor 2026 is dit tekort € 3.057.000,-, in 2027 tot een tekort van € 2.933.000,-.

Voorzet

Om de toekomstige tekorten terug te dringen, moet de gemeente structureel bezuinigen. In de Perspectiefnota doet het college van B&W een voorzet met een reeks bezuinigingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn als aanbevelingen opgenomen in een bijlage bij de Perspectiefnota.

Reacties raadsfracties

Bekijk de bezuinigingsvoorstellen. Meer informatie over wat de raadsfracties vinden van de voorstellen in de Perspectiefnota komt in De Noordwijker en Het Noordwijkerhouts Weekblad van 4 juli 2023.

Gemeenteraad stelt Perspectiefnota vast

De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota op woensdag 21 juni 2023 in de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie. Op dinsdag 4 juli 2023 stelt de gemeenteraad de Perspectiefnota vast. De vergaderingen van de commissie en de raad vinden plaats in het Atrium van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout en zijn ook online te volgen.