Gemeente vestigt voorkeursrecht op perceel aan Van Berckelweg

15 februari 2024, 13:10

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft een voorkeursrecht gevestigd op een perceel aan de Van Berckelweg. Eerst voor 3 maanden. De gemeenteraad beslist of dit wordt verlengd met 3 jaar.

Een bekende plek aan de rand van Noordwijk

Het gaat om een bekende plek. Wie via de Van Berckelweg gemeente Noordwijk binnenrijdt, rijdt erlangs. Het gaat om het tuincentrum en de bijbehorende grond. De exploitant is failliet. De verwachting was dat het ongeveer 3 hectare grote perceel snel in de verkoop ging.

Betekenis voorkeursrecht

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden het eigendom van de grond of zakelijk recht eerst aan de gemeente Noordwijk moeten aanbieden voordat zij het eigendom kunnen overdragen aan een ander.

Voorlopig

Het besluit betreft een voorlopige aanwijzing. Binnen 3 maanden dient de gemeenteraad een besluit te nemen om deze voorlopige aanwijzing definitief te verlengen met 3 jaar. De gemeenteraad moet vóór 13 mei 2024 hierover besluiten. Als de gemeenteraad besluit om het voorkeursrecht niet te verlengen, dan komt de voorlopige aanwijzing te vervallen.

Procedure

De bekendmaking vindt plaats via het Gemeenteblad. Op het gemeentehuis liggen de documenten voor iedereen ter inzage. Deze kunnen ook digitaal opgevraagd worden. De eigenaar van de percelen is op de hoogte gesteld. De gemeente zal nog het gesprek met de eigenaar hebben.

Dat doe je niet zomaar

In het verleden heeft de gemeente dit middel al een paar keer eerder ingezet. Dat deed de gemeente steeds voorzichtig en weloverwogen. De maatregel beperkt de eigenaar van de grond. Deze kan niet doen wat hij zelf wil. Er moeten dus belangrijke maatschappelijke redenen zijn om een voorkeursrecht in te zetten.

Grond om mee aan de slag te gaan

Ook in dit geval kijkt de gemeente naar het algemeen belang. De gemeente wil kunnen sturen op een gewenste ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is de behoefte aan parkeerruimte en een opstapplek voor de Beach Shuttle. De zomerbus die het aanvullend vervoer naar strand en zee verzorgt en daarmee de parkeerdruk in de zomermaanden verlaagt.

In het voordeel van de gemeenschap

Het is onzeker of de gemeente van het huidige parkeerterrein gebruik kan blijven maken. Syntrus/Achmea wil de plek gaan ontwikkelen. Het idee is dan ook om de parkeerfaciliteit voor de Beach Shuttle te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Dat zou de Van Berckelweg kunnen zijn. Daarnaast worden er gebieden onderzocht voor energieopwekkende maatregelen. Het terrein aan de Van Berckelweg leent zich er mogelijk ook voor. Mogelijkheden waar het algemeen belang mee gediend is.