Fietsers- en voetgangersoversteek Menakkerweg aangepast

12 oktober 2023, 13:21

De gemeente past de fietsers- en voetgangersoversteek van de Menakkerweg naar de Herenweg aan. Het gaat om tijdelijke aanpassingen. Uitgevoerd op verzoek van omwonenden, want ‘Samen maken we Noordwijk’.

Tijdelijk aangepast

Uit ingekomen reacties bleek, dat bewoners van de Achterweg de oversteek van de Menakkerweg naar de Herenweg als bezwaarlijk gingen ervaren. Er is wat meer verkeer. Door de afsluiting van de Achterweg wordt verkeer via dit kruispunt omgeleid. De gemeente beloofde daarop de locatie tijdelijk aan te passen. De werkzaamheden zijn in volle gang. Zie bovenstaande foto.

In 2 stappen over

Bij dit kruispunt komt een middengeleider. Hierdoor kan de oversteek in 2 stappen genomen worden. Verder wordt aan beide kanten van de oversteek de bestrating en het groen aangepast.

Tijdelijk en op verzoek

De tijdelijke aanpassingen maken de oversteek comfortabeler voor fietsers en voetgangers. Bewoners van de Achterweg en Menakkerweg zijn begin september 2023 per brief geïnformeerd over deze maatregelen.

Werkzaamheden Offem Zuid

Vlakbij, in Offem Zuid, is de aannemer met een nieuwe bouwfase gestart. Het zware bouwverkeer maakt de Achterweg onveilig voor fietsers en andere weggebruikers. De weg is daarom afgesloten.

Werkzaamheden aan de Achterweg

Ook vinden er werkzaamheden plaats aan de Achterweg. Er moeten bijvoorbeeld duikers aangelegd worden. Dit zijn waterverbindingen onder de weg door. Ze zorgen er voor, dat water goed kan doorstromen. Ze dragen bij aan een betere beheersbaarheid van de waterstromen. Maar ook komt de betere doorstroming de waterkwaliteit ten goede.

1 jaar tot 1,5 jaar dicht

Ter hoogte van de tunnel is de Achterweg daarom gedurende 1 tot 1,5 jaar afgesloten, afhankelijk van de vorderingen van het werk.

Lees ook

Lees ook het bericht ‘Nieuwbouwwijk Noordwijk breidt uit‘.