Evaluatie van ons afvalbeleid

23 april 2024, 08:04

Sinds september 2023 verzamelen we ons afval op een andere manier in. Plastic, blik en drankkartonnen (PBD) met de speciale doorzichtige PBD- zakken. Oud papier en karton via mini-containers aan huis. En de mini-container voor restafval halen we elke 3 weken bij jou op. Bij de invoering hebben we aangegeven dat we deze nieuwe manier van inzamelen gaan evalueren. Een onderdeel van deze evaluatie is een bewonersonderzoek. 

Vragenlijst

We doen dit bewonersonderzoek doormiddel van vragenlijsten. In de week van 22 april verspreiden we deze op een aantal adressen in Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en in het buitengebied. We hebben hiervoor een ruime selectie gemaakt van adressen in de verschillende wijken. We komen tussen 16.00 en 21.00 uur langs om de vragenlijsten af te geven. Na 21.00 uur halen we deze weer op. Zo heb je genoeg tijd om de vragen te beantwoorden. Verder ontvangen alle inwoners die ingeschreven staan op ons participatieplatform Samen Noordwijk de vragenlijst ook.

De verbetermogelijkheden die in de vragenlijst staan kunnen bij u passen of niet. De gemeente heeft gekeken naar wat nu haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is. Misschien heeft u een andere wens. In de vragenlijst is voldoende ruimte om deze op te schrijven. Volgend jaar voert de gemeente opnieuw een evaluatie uit. Mogelijk zijn er dan andere antwoordmogelijkheden in de vragenlijst opgenomen.

Evaluatie

De resultaten van het bewonersonderzoek nemen we mee in de evaluatie van ons afvalbeleid. Mocht blijken dat er aanpassingen van ons afvalbeleid nodig zijn dan leggen we deze voor aan de gemeenteraad. Hierbij is het uitgangspunt dat eventuele aanpassingen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar moeten zijn.

Verminderen restafval

Met deze nieuwe manier van inzamelen van afval halen we zoveel mogelijk grondstoffen uit ons afval. Zo kunnen we meer afval hergebruiken en verminderen we ons restafval.