Dronevlucht over Het Zilt

1 mei 2024, 16:20

Binnenkort is er een dronevlucht boven het nieuwbouwproject Het Zilt fase 4 in De Zilk in gemeente Noordwijk. Waarom is dat? Hoe zit dat met de privacy?

Een datadag

De drone is razend populair. Ook gemeenten kijken naar wat een drone kan betekenen voor de werkzaamheden. Tijdens de Regionale Datadag laten gemeenten HLTsamen en gemeente Katwijk aan gemeente Noordwijk een mogelijkheid zien. En dan met name gericht op het verzamelen van gegevens voor twee belangrijke bestanden die de gemeente onderhoudt en gebruikt.

Planning

Als alles volgens planning gaat en het weer meezit dan vliegt de drone op dinsdag 14 mei 2024 over nieuwbouwproject Het Zilt fase 4 in De Zilk. De drone vliegt vanaf de fietsenstalling van het sportpark nabij de Duinpan richting de nieuwbouwlocatie. De vlucht wordt gelivestreamd van de bouwlocatie tussen 12.30 en 13.30 uur. De totale vliegtijd van de livestream zal maximaal 15 minuten zijn.

Gegevens verzamelen

Een paar kilometer verderop kijkt een zaal vol met geïnteresseerden mee. De gemeente Noordwijk leert hoe de drone gegevens verzamelt voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Grootschalige Topografie en welke resultaten dit oplevert. Dat zijn twee grote registraties waarop de gemeente vaak een beroep doet. Accurate en kloppende gegevens helpen de bedrijfsvoering.

Rondvliegen

Naast de korte livestream is er in de week van maandag 6 tot en met 10 mei 2024 een mapping vlucht gepland. Hierbij vliegt de drone op een hoogte van 30 – 40 meter een aantal banen en maakt hierbij foto’s (recht naar beneden) van Het Zilt. De mapping vlucht vindt plaats tussen 10.00 en 10.30 uur.

Ter plekke borden

De keuze voor Het Zilt is niet voor niets. Tijdens de vluchten zullen er weinig tot geen personen op het terrein aanwezig zijn. Op locatie worden borden en banners geplaatst om aan te geven dat er een drone operatie wordt uitgevoerd. Hierdoor worden niet-betrokken personen geïnformeerd zodat ze ervoor kunnen kiezen om iets om te lopen.

Privacy

De opnames van de mapping vlucht zullen uitsluitend worden gebruikt voor het in kaart brengen van het terrein. Voor de livestream worden geen opnames gemaakt. Gemeente Noordwijk volgt daarmee de regels die er gelden voor dit soort opnames.